Kainuu

TESTI-2019 Talouden tunnusluvut

TESTI-2019 Talouden tunnusluvut

TESTI-2019 Talouden tunnusluvut
Täällä voit tutustua tuloslaskelmaamme ja taseeseemme.

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

 

 

 

 

Valtionapu neuvontaan ja valtiolta

 

 

saadut palvelutuotot

 

 

 

Valtion varsinainen määräraha

209 650,92

210 589,17

 

Hankeavustukset

320 173,48

344 569,13

 

Valtiolta saadut palvelumaksut

9046,15

18 721,83

 

 

 

 

Palvelu- ja myyntituotot

 

 

 

Palvelumaksut

690 773,71

715 771,69

 

Muut toiminnan tuotot

14 464,41

-4 473,69

 

Tuotot yhteensä

1 244 108,67

1 285 178,13

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

Henkilöstökulut

-795 270,92

-811 031,70

 

Poistot

-7 480,08

-7 888,08

 

Palvelutoiminnan kulut

-48 273,14

-80 572,72

 

Muut kulut

-410 456,79

-349 366,88

 

Kulut yhteensä

-1 261 480,93

-1 248 859,38

 

 

 

 

Varsinaisen toiminnan 

 

 

tuotto-/kulujäämä

-17 372,26

36 318,75

 

 

 

 

Varainhankinta

12 042,00

9 855,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

6 679,10

9 636,52

Satunnaiset erät

0,00

0,00

Välittömät verot

-2 006,28

-12 940,34

 

 

 

 

Tilikauden yli-/alijäämä

-657,44

42 869,93

 

 

 

 

 

 

 

 

Tase

 

 

 

 

 

 

VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

Aineettomat oikeudet

10 990,95

16 466,96

 

Aineelliset hyödykkeet

2 052,09

39 577,08

 

Sijoitukset

163 378,43

167 218,04

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

0,00

0,00

 

Saamiset

438 260,03

429 749,56

 

Rahat ja pankkisaamiset

17 407,12

15 359,08

 

 

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

632 088,62

668 370,72

 

 

 

 

VASTATTAVAA

31.12.2018

31.12.2017

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

Vapaat rahastot

891,51

1 160,77

 

Ed. tilikausien yli-/alijäämä

360 307,16

323 813,23

 

Tilikauden yli-/alijäämä

-657,44

42 869,93

 

Oma pääoma yhteensä

360 541,23

367 843,93

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

Pitkäaikainen

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

55 596,39

63 520,69

 

Muut velat

1 660,00

1 660,00

 

 

 

 

Lyhytaikainen

 

 

 

Saadut ennakot

10 871,07

20 998,97

 

Ostovelat

52 501,95

57 774,80

 

Siirtovelat

119 472,77

119 936,48

 

Muut lyhytaikaiset velat

31 445,21

36 635,85

 

Vieras pääoma yhteensä

271 547,39

300 526,79

 

 

 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

632 088,62

668 370,72