Itä-Suomi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi
Hankkeen tavoitteena on edistää maitotilayritysten kehittymistä sekä kannattavien investointien toteutumista maidontuotantoon.

Hankkeen kohderyhmänä on alueen kehittävät maitotilat sekä niiden kanssa yhteistyötä tekevät tilat. Hankkeen tavoitteena on edistää maitotilayritysten kehittymistä sekä kannattavien investointien toteutumista maidontuotantoon. Hankkeessa kehitetään Kehitysura-toimintamallia, jonka tarkoituksena on parantaa investointiprosesseja. Lisäksi hankkeen tavoitteena lisätä eri toimijoiden ja tilojen välistä yhteistyötä investointien tueksi.

Hankkeessa oli neljä pienryhmää, joissa osallistujina oli investointiin valmistautuvia ja investointeja suunnittelevia tiloja. Pienryhmissä käsiteltiin mm. investointiin valmistautumista ja investoinnin suunnitteluun ja läpivientiin liittyviä aiheita. Kahden ryhmän osalta järjestettiin pellon piennarpäivä nurmen tuotantoon liittyen. Pienryhmätoiminta vilkastutti tilojen välistä yhteistyötä sekä lisäsi erilaisten investointiin liittyvän neuvonnan kysyntää. Syksyllä pienryhmille tarjottiin valmennusta tuotannon ja ruokinnan sopeuttamisesta sopimustuotantoon.

Hankkeessa valmisteltiin Navettarastit-tapahtumaa Vuokatissa 31.3.-1.4., jossa tarkoituksena oli vierailla hiljattain investoineilla maitotiloilla sekä pitää seminaari konseptinavettarakentamisesta. Tapahtuma sai runsaasti kiinnostusta ja ilmoittautuneita oli yli 50 henkeä. Tapahtuma jouduttiin perumaan viime metreillä koronaviruspandemian vuoksi.

Hankkeessa järjestettiin pienryhmä umpilehmäteemalla. Umpilehmäpienryhmä toteutettiin yhteistyössä Savonia AMK:n hallinnoimien Umpi- ja Umppari-hankkeiden kanssa. Pienryhmässä pidettiin vuonna 2020 kolme tapaamista, joissa hyödynnetään em. hankkeissa saatua tietoa. Tapaamisten teemoina oli umpilehmien rakennukset, työnkäyttö ja toiminnallisuus sekä hyvinvointi ja olosuhteet. Pienryhmässä on alustajina Luken ja TTS:n asiantuntijoita ja tutkijoita. Pienryhmässä otettiin käyttöön myös ProAika-työajankäyttösovellus, jonka avulla työnkäyttöä ja johtamista voidaan parantaa.

Toimintaympäristössä tapahtui merkittävä muutos keväällä 2020 maidon markkinatilanteen muututtua. Tämän myötä Valion osuuskunnat ilmoittivat maidontuotannossa sopimustuotantoon siirtymisestä. Näin ollen monen tilan kehittämis- ja investointisuunnitelmat keskeytyivät, mikä vaikutti merkittävästi myös hankkeen toteuttamiseen. Toisaalta hankkeessa kehitettävälle palvelumallille on tarve ja investointitarvetta kertyy tilojen lopettaessa ja vanhojen tuotantotilojen kuluessa loppuun. Hankkeen toimintaa suunnataan kehitysuramallin käyttöön ja valmennukseen, joissa tilan kilpailukykyä ja investointivalmiuksia edistetään tilan resurssien puitteissa tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Verkostot maatilainvestointien voimaksi (VMV) – hankkeessa toteuttajina ovat ProAgria Itä-Suomi ja Pikes Oy. Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto, Maitosuomi osk, Atria sekä Pohjois-Karjalan maataloussäätiö. Hankkeen toiminta-alueena on Kainuu ja Pohjois-Karjala.