Itä-Suomi

Tuotantopalvelut

Tuotantopalvelut

Tuotantopalvelut
Maitotilan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta karjasta ja vertailutietoa siitä, missä muut menevät.

Tuotosseuranta on maitotilan johtamisen tärkeä perustyöväline. Vuonna 2019 tuotosseurantaan kuului Itä-Suomen alueella 983 tilaa. Tuotosseurantatiloilla oli yhteensä 45942 lehmää. Keskimääräinen karjakoko oli 46,7 lehmää/karja. Karjojen keskituotos vuonna 2019 oli  10159 kiloa. Energiakorjattu maitomäärä oli 15,2 kg/elinpäivä. Keskimääräinen elinikäistuotos oli 23591 kiloa. 139 tuotosseurantalehmää saavutti 100 000 maitokilon rajan ja neljä lehmää 150 000 maitokilon rajan vuonna 2019.

Linkki valtakunnallisiin tuloksiin

Ruokinnan ohjaus 

Ruokinnan ohjaus -palvelujen avulla haetaan optimaalisia tilakohtaisia ruokintaratkaisuja. Tavoitellaan parasta vaihtoehtoa taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi, huomioiden tilan tavoitteet, olosuhteet, kotoiset rehut ja karjan tuotanto-ominaisuudet.

Ruokinnan ohjaus -palvelumme sisältää joustavan mahdollisuuden suunnitella ja sparrata karjan ruokintaa päivä-, viikko- ja kuukausitasolla ja perustuu aktiiviseen ruokinnan onnistumisen seurantaan. että karjatiloilla on tarve sparraavalle kumppanille karjan ruokinnan suunnitteluun. Ruokinnan asiantuntijan tekemä säännöllinen eläinten, rehujen ja olosuhteiden tarkastelu paikan päällä auttaa näkemään kaikki ruokintaan vaikuttavat tekijät ja löytämään vaikuttavimmat toimenpiteet tulosten parantamiseksi. Ruokintapalvelut sovitaan aina juuri tilan tarpeita vastaaviksi. 

Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti alueella 756 maidon- ja/tai lihantuotantotilaa. Ruokinnan ohjauspalvelut olivat myös naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden ja emolehmätilojen käytettävissä. Lisäarvoa ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluille tuo sisäinen yhteistyö eri osa-alueiden (esim. talous- ja kasvintuotantoneuvonta) sekä sidosryhmien (meijerit, Luonnonvarakeskus, oppilaitokset) kanssa. 

Karjatsekki

Karjatsekki- palvelussa käydään läpi saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin tuotannon tavoitteisiin, asetetaan uudet tavoitteet ja tunnistetaan oleelliset tekemiset tavoitteeseen pääsemiseksi. Navettakierroksella saadaan lisätietoa havainnoimalla eläinten tilannetta. Havainnot yhdessä tunnuslukujen, saavutettujen tuloksien, antavat pohjan tuotannon kehittämiskohteiden ja tavoitteiden asettamiseen. Vuonna 2019 Karjatsekki -palvelua hyödynsi 397 maitotilayritystä.  

Karjatsekki- ja ruokinnan ohjaus- palveluita palveluita täydentävät Täsmäpalvelut. Täsmäpalveluissa syvennytään eri tuotannonosa-alueisiin projektinomaisesti; vallitsevan tilanteen pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma tilan tavoitteisiin pääsemiseksi. Täsmäpalveluita ovat mm. Vahvat vasikat, Ennätysensikot, Vireät Poikineet ja Upeat umpparit. Näitä palveluita hyödynsi vuonna 2019 yhteensä 22 maitotilayritystä.

EU tukineuvonta

Vuonna 2019 tukijärjestelmään ei tullut tuenhakijan kannalta suuria muutoksia, tukiehdot pysyivät pitkälti samoina. Tukihaku avautui huhtikuussa ja sulkeutui kesäkuun puolessavälin. Pohjois-Karjalassa avustimme 1907 kpl maatilan tukihakemusta. Kaikki nämä tukihakemukset tehtiin sähköisesti Vipu- palvelussa. Tukiturva- palvelun piirissä oli vuonna 2019 yhteensä 743 maatilaa.

NEUVO 2020 

Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla oli viljelijän mahdollista saada neuvontapalveluja siten, että viljelijälle jää maksettavaksi jää arvolisänveron osuus. Neuvo2020- järjestelmän piirissä oli ympäristö-, kasvinsuojelu-, eläinten hyvinvointi-, luomutuotanto- ja kilpailukykyneuvonta. Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän tuella toteutettiin laajasti erilaisia tilan kehittämistoimia. Näitä ovat mm. tulosanalyysit, tuotantokustannuslaskelmat, budjetointi, erilaiset kartoitukset muutostilanteissa (esim. investoinnit, tuotantosuunnan muutokset), täydentävien ehtojen tarkastelu, tukipuntari, luomuehtojen tarkastelu jne.