Itä-Suomi

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti
ProAgria Itä-Suomen asiantuntijat hakevat sovellettavaa uutta tietoa ulkomailta ja asiantuntijat järjestävät viljelijäopintomatkoja.

Opintomatkalla Puolassa

Syksyllä 2019 puutarha-asiantuntija Päivi Turunen kävi opintomatkalla Puolassa.
Sen matkan jälkeen sai todeta, miten valtava marja- ja hedelmätuottajamaa Puola oikeasti on. Siihen verrattuna koko Suomen tuotantoala on kovin pieni. Puolassa tuotetaan 2-3 kertaa enemmän marjoja ja hedelmiä kuin 15 EU maata yhteensä. Pelkästään marjoja tuotetaan vuosittain noin 590 miljoonaa kiloa, josta mansikan osuus on noin 195 miljoonaa kiloa ja mustaherukan 130 miljoonaa kiloa. Mutta vielä huomattavasti laajempaa on omenan tuotanto, jonka osuus on 75-80 % koko hedelmä- ja marjatuotannosta. Tuotanto on pitkälti vientiorientoitunutta ja jopa 90 % tuotannosta menee vientimarkkinoille. Tämän olemme itsekin havainneet Suomen marjakaupassa ja varsinkin mustaherukan tuotannon osalta Puolan tuonti on vaikuttanut meille negatiivisesti.

Toisaalta kyllä heilläkin on myös paljon haasteita mm. ylituotantotilanne, johon on johtanut suunnitelmattomuus, viljelijöiden järjestäytymättömyys ja mentaliteetti, että jokainen haluaa päättää itse asioistaan. Kannattavuus oli heikko, on oltu vain raaka-aineen tuottajia ja jatkojalostusta ei ole perinteisesti ollut, vaan ulkomaiset yritykset ovat hoitaneet jatkojalostuksen. Kustannustaso on myös noussut ja hinnat ovat olleet epävakaita. Sääolosuhteet ovat myös olleet haasteelliset ja vaihtelevat

Blogissa lisää Puolan matkasta

Opintomatkalla Ranskan maaseudulla Aikaa On - hankkeen mukana

Marraskuun alussa nurmi- ja johtamisryhmäläiset suuntasivat aktiivisella porukalla Ranskan Normandiaan perehtymään seudun maatalouteen.

Tyypillinen normandialainen maitotila saa tulonsa paitsi maidosta, myös jostakin muusta. Maidontuotanto on tärkeä osa tilojen toimintaa, kuitenkin tulojen kautta arvotettuna saattoi biokaasun, siiderin tai calvadoksen tuotanto olla taloudellisesti merkittävämmässä roolissa.

Moni tila tuottaa maitoa alkuperäsuojattuihin tuotteisiin, joka asettaa tuotantotapaan vaatimuksia. Joihinkin juustolaatuihin tai voihin tarvitaan vain tietyn rotuisten lehmien ( Normandian lehmä) maitoa. Normandian lehmät tuottavat Holstein lehmiä jopa puolet alhaisemman maitomäärän. Lehmät ovat vaatimattomia ja terveitä ja niiden maito myydään alueen kannalta merkittävien juustojen valmistukseen.  Tätä kautta myös maidosta saatava hinta on ns. perusmaitoa parempi. Tätä tuotantoa ei kuitenkaan ole joka tilalla, vaan maidontuotanto on joko kokonaisuudessaan tavallinen, tai alkuperäisrotutuotantoa.

Mielenkiintoinen oli näiden lehmien rehustuskin. Säilörehua ei voinut ruokinnassa käyttää koska se pilaa   maidosta saatavana Camembert juuston laadun. Säilörehun asemasta käytetään kuivaa heinää johon ns. seosrehustus perustuu.  

Siideri- ja Calvados tuotanto oli mielenkiintoisella tavalla yhdistetty maidontuotantoon. Jos tilalla oli omenatarhoja, ne toimivat samalla karjan laitumina- pysyvinä laidunalueina. Toisella tilalla biokaasulaitoksen toiminta perustui karjanlantaan. Valtaosa tuloista tiloilla saattoi tulla biokaasusta. Emolehmätuotanto/lihanautojen jalostuseläinten myynti ja maidontuotanto  löytyi useasti samalta tilalta. Saattoipa jollain tilalla olla myös kilpahevosten kasvatustakin ja viljanviljelyä.

Tiloilla ei ollut valtavaa määrää tekijöitä, vaan hallittu pieni porukka.  Esimerkiksi neljän robotin tilalla työntekijöitä tarvittiin yhteensä 3,5 htv ja 90-120 lehmän tiloilla 2-3 htv. Viikonlopputöitä kierrätettiin useimmilla vierailutiloilla niin, että jokainen sai vapaita päiviä -myös yrittäjä itse. Työnjako perustui esimerkiksi aamukahvilla keskusteluun töiden kulusta. Välillä isäntä meni työntekijän kanssa yhdessä lypsylle tai tekemään navettatöitä hetken yhdessä, jotta varmistettiin työn laatu. (Teksti Anu Ellä /ProAgria Länsi-Suomi ja Maarit Partanen/ ProAgria Itä-Suomi) 

Ranskassa toimii yksityinen neuvonta-alan järjestö

Ranskassa toimii yleisesti yksityinen neuvonta-alan järjestö Littoral Normand, Normandian alueella. Järjestö tarjoaa pääasiassa palveluita maatalouden käyttöön. Järjestö pitää sisällään noin 350 työntekijää. Näistä noin 75 kpl on maitoneuvojaa,
8 lihatalous - ja 7 nurmineuvojaa. Loput jakaantuvat muihin neuvonnallisiin toimiin maatalouden parissa alueella.
Heillä on yhteensä noin 3350 maidontuotannon asiakasta ( vuoden 2019 tieto).
Ranskassa Normandian alueen maitotiloista 65 % kuuluu neuvonnan piiriin. Loput 35 % tiloista ei ole asiakkaana. Nämä jakaantuvat muiden toimijoiden palveluihin mm. 20% kilpailevan yrityksen käyttäjiin, 15 % ei käytä minkäänlaisia palveluita. Lisäksi Lely + muut robottifirmat tarjoavat palveluita sekä ns. Maatalouskamari tarjoaa palveluitaan maatalouteen.
Ranskassa maatalousmaata 41%, jotka jakaantuvat karkeasti 33% yhdistettävät nurmet, 13 % rehumaissi, 8 % uudistettavat laitumet sekä 33% osuus viljoille.

Kuvassa Normandian lehmän rehustuksena kuivaheinäape.