Itä-Suomi

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimistopalvelut
Asiakaslähtöistä tilipalvelua

ProAgria Itä-Suomi ry:n tilipalvelut yrityksille ja maatilaosakeyhtiöille siirtyi 2020 aikana pääosin sähköiseen palveluun. Paperien ja mappien kuljettelu on vähentynyt noin 90%.
Tämä olikin tärkeä osa palvelun sujuvuutta kun covid 19 – pandemian vuoksi siirryttiin maaliskuussa pääosin etätöihin. Henkilöstövaihdoksiin pystyttiin vuoden aikana vastaamaan siten, että maatilojen kirjanpidosta siirtyi henkilö yrityskirjanpitäjäksi. Vuoden loppupuoliskolla toimittiin 4 henkilön voimin.

Kirjanpidon palvelua tuotettiin vuoden 2020 aikana 33 maatilaosakeyhtiölle, 29 maaseudun pienyritykselle ja 21 muulle yhteisölle. Palkanlaskennan palveluja toimitettiin 65 asiakkaalle.

Maatilojen verokirjanpitoa toteutettiin 706 asiakkaalle ja verotilinpäätöksiä tehtiin 1071 asiakkaalle, yhteensä 38 henkilön voimin, noin 1685 työpäivää. Pääosa työstä tehtiin tilinpäätöskaudella, tammi-maaliskuun aikana. Pandemiasta johtuen tilipalveluita toteutettiin myös etänä, ja WebWakalla se onnistui hyvin.Pääosa maatilojen kirjanpidosta toteutettiin kuitenkin perustuen paperisiin tositteisiin.