Itä-Suomi

Tiedolla tuloksia

Tiedolla tuloksia

Tiedolla tuloksia
Tietoa ajankohtaisista asioista viestittiin infotilaisuuksissa ja some-tiedotuksilla

Alkuvuoden 2020 toimintaa leimasi maaliskuun aikana pandemiaksi levinnyt Covid- 19- koronavirusepidemia. Tammi- maaliskuun alun toimintaan pandemia ei vielä vaikuttanut, mutta marraskuun puolivälissä Suomen hallitus otti käyttöön poikkeuslait, joilla rajoitettiin mm. koulutuksen, neuvonnan, matkailun, ravintoloiden ja yli 70 vuotiaiden ihmisten elämää. Hanketoiminnalle poikkeusolot merkitsivät sitä, että yleisötilaisuuksia ei pidetty kevään aikana, vaan kaikki infot toteutettiin TEAMS- kokousalustalla. Infot myös nauhoitettiin ja ne ovat katsottavissa Tiedolla Tuloksia hankkeen Internet- sivulla

 Infot 2020

Tiedolla Tuloksia hanke järjesti kevään aikana EU tukihakuun liittyvän infon 27.3.2020 (Kerralla oikein, Viisas menee Vipuun) ja hanhi-infon 16.4.2020. Hanhien määrä lisääntyy vuosivuodelta ja hanhet aiheuttavat yhä enemmän satomenetyksiä Pohjois-Karjalan maatiloilla. Hankkeen toimesta edistettiin hanhituhojakärsineiden tilojen rehun saantiongelmia mm. välittämällä tietoja kasvinviljelytilojen korjattavista nurmista. Poikkeavan pandemia kevään aikana hanke järjesti Covid - 19- koronavirukseen liittyvän infon 15.4.2020. Osallistujien määrä infoissa oli vaatimaton.

 Muu toiminta

Tiedolla tuloksia hanke toteutti Tukikalenterin 2020-2021 yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän ja MTK Pohjois-Suomen kanssa. Yhteistyö sujui ongelmitta. Tukikalenteri jaettiin paperiversiona kaikille tukea hakeneille tiloille ja sen lisäksi sen voi ladata PDF-muodossa. Uutuutena kalenterissa on se, että sen muistutukset voi ladata omaan puhelimeen tai tietokoneeseen, jolloin tärkeitä päivämääristä tulee muistutus ennen määräpäivää. Hanke on päivittänyt koko toimintansa ajan somealustoja ja julkaisut lehtiartikkeleita.

Elokuussa 2020 toteutettiin pellonpiennarpäivät yhteistyössä Viljellään viisaasti ja Vastuullista proteiinia pöytään – hankkeiden kanssa (Liperi , Kitee ja Nurmes).

Syksyn 2020 aikana toteutettiin webpropal palautekysely yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille tiloille (otanta). Tuloksia käytetään mahdollisen jatkohankeen suunnittelussa