Itä-Suomi

Tiedolla tuloksia

Tiedolla tuloksia

Tiedolla tuloksia
Tietoa ajankohtaisista asioista viestittiin infotilaisuuksissa ja some-tiedotuksilla

Infotilaitilaisuuksia vuonna 2019 järjestettiin  seuraavista aiheista omistajanvaihdos,  luomuinfo, Harmit haltuun- info EU- tukihakuun ja tukijärjestelmiin liittyvä infosarja.

Omistajanvaihdosinfot toteutettiin Liperissä, Kiteellä ja Nurmeksessa. Tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä 38 henkilö, mutta jatkavia oli vain muutama. Tämä kuvastaa sitä, että luopujia on, mutta aktiivisia nuoria jatkajia ei.

Infojen lisäksi Tiedolla tuloksia hankkeen FB- sivuilla kerrottiin ajankohtaisista aiheista ja jettiin tietoa maataloudesta ja maaseudusta. ProAgria Itä-Suomi lehdessä julkaistiin artikkeleita. Keväällä julkaistiin EU- tukikalenteri 2019-2020.

Vuoden lopussa valmistui ” Maatilojen omistajanvaihdokset”- esite ja samalla valmisteltiin uutta omistajanvaihdoshanketta. Tiedolla Tuloksia- hanke oli mukana Silva metsänäyttelyssä.

”Harmit haltuun ”- infot pidettiin Kiteellä ja Nurmeksessa maaliskuun 2019 lopulla. Keskeisimmät aiheet Harmit haltuun -tilaisuuksissa olivat  hanhi, - karhu- ja susi vahingot ja niiden torjunta.

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 26 henkilöä ja keskustelu aiheen ympärillä oli vilkasta ja rakentavaa.

Maaseututyöpaja oli 20.3.2019 Kolilla, jossa paneuduttiin tulevan 2012-2027, EU:n ohjelmakauden valmisteluun. Hankkeen toimesta koottiin Pohjois-Karjalan osalta maitotilastot vuodelta 2019.

Hankevastaava Marja Pulkkinen osallistui Rakennetukien kesäpäiviin, jotka pidettiin Jyväskylässä. Tiedonhakumatka joulukuussa Agroekologinen symbioosi, Hyvinkää.

Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaika vuoden 2020 lokakuulle saakka.