Itä-Suomi

ProAgria Itä-Suomi lähes valmis

ProAgria Itä-Suomi lähes valmis

ProAgria Itä-Suomi lähes valmis
Vuoden 2019 keväällä edustajiston kokouksissa yhdistyminen ProAgria Itä-Suomeksi sinetöityi Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Toimintoja yhdistettiin usealla sektorilla.

ProAgria Itä-Suomelle yhteinen hallinto ja yhteinen johtaminen konkretisoitui

Vuoden 2019 alun edustajiston kokouksissa yhdistyminen ProAgria Itä-Suomeksi sinetöityi Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Vuoden 2019 toimimme jo yhdellä johtoryhmällä, joka vei yhdistymistä ja yhteisiä toimintatapoja merkittävästi eteenpäin. Yhden johtoryhmän johdolla toimiminen oli muutoksen oikea-aikaisen etenemisen näkökulmasta välttämätöntä ja toi yhteistyölle konkreettista asiakashyötyä jo ennen varsinaisen yhdistymisen toteutumista. Tämä oli mahdollista kaikkien kolmen keskuksen hallinnon yhteisellä sitoutumisella ja luottamuksella.  Yhteinen tavoite asiakkaiden entistä paremmasta palvelemisesta on luonut vahvan yhteisen sitoutumisen muutosprosessiin hallinnossa ja henkilöstössä. Syksyllä edustajiston vaalit järjestettiin sähköisenä vaalina ja yksi yhteinen edustajisto kokoontui joulukuun alussa valitsemaan hallituksen, jonka toimikausi alkoi vuoden 2020 alusta.

Vuoden 2019 aikana kolmea ProAgria keskusta johdettiin kuin yhtä organisaatiota ja siksi yksittäisen keskuksen tuloksen ohella on tarkasteltava yhteenlaskettua tulosta. Koko alueella tilinpäätöksien yhteenlaskettu tulos oli ylijäämäinen 199 000 €. Vuoden aikana toimintatapoja kehitettiin hyvin aktiivisesti ja kustannustehokkuutta pystyttiin kehittämään uuden organisaation rakentamisen ohella. Yhdistymisellä saadut kustannushyödyt olivat vuoden 2019 loppuun mennessä arviolta 287 000 € säästöinä tai työajan siirtymisenä asiakastyöhön. Vahva tavoite yhdistyessä oli nostaa asiakastyöhön käytettyn työajan suhteellista osuutta. Tämä tavoite on jo toteutunut. Yleishallinnon työt ovat vähentyneet vuodesta 2016 vuoteen 2019 5,7 htv:tä

Vuoden aikana Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus piti marraskuussa ensimmäisen yhteisen edustajakokouksen, joka valitsi yhteisen hallituksen. Maa- ja kotitalousnaisten vuoden toiminnallinen teema oli Hyppää hyvän kierteeseen, mikä näkyi toiminnassa mm. kestävää kehitystä edistävinä ruokakursseina sekä Ruokahukka ruotuun – Katse vesistöihin -toimintana; yhteisöllisyyttä saatiin luoduksi mm. vieraslajeja torjumalla. Yrityspalveluiden puolella saatiin kehitetyksi mm. yrittäjien digivalmiuksia sekä vastuullista matkailua.

ProAgrian toimitiloissa Kajaanin toimisto muutti pitkäaikaisesta Osmonkadun toimistosta Kainuun kulmaan toteutui maaliskuussa. Kuopion toimiston vuosikymmeniä suunniteltu remontti toteutui ja uusittuihin tiloihin päästiin joulukuun alusta. Toimitilojen muutosten yhteydessä kustannustehokkuutta ja toiminnallisuutta on kehitetty vahvasti, joka mahdollisti toimitilojen kehittämisen ilman kustannustasojen merkittävää nousua.

ProAgria Kainuun varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2019 n. 1,2 milj. euroa, tuotot olivat samalla tasolla kuin aikaisempana vuonna. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 17 % (vuonna 2018 17 %), hankeavustusten 24 % (25 %) ja asiakaslaskutuksen 58 % (55 %). Valtioapua purettiin taseesta n 11 000 €, jolla oli vastaava tulosta parantava vaikutus. Asiantuntijapalveluiden myynti laski n. 17 000 €. ProAgria Kainuun tilikauden 2019 tulos oli 19 021 euroa alijäämäinen, vuonna 2018 tulos oli 657 euroa alijäämäinen.

ProAgria Pohjois-Karjalan varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2019 n. 2,7 milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta palveluvalikoiman pienentyessä rakennussuunnittelun lakattua henkilöiden siirtyessä muualle töihin sekä kalankasvatuksen yhtiöittämisen seurauksena edellisen vuoden heinäkuun alusta. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 9 % (vuonna 2 018, 9 %), hankeavustusten 22 % (21 %) ja asiakaslaskutuksen 59 % (72 %). Muita toiminnan tuottoja oli poikkeuksellisen paljon pitkään valmistellun Pohjois-Karjalan Kalanviljely Oy:n osakkeiden ja kiinteistöjen myynnin toteutumisen vuoksi. ProAgria Pohjois-Karjalan tilikauden 2019 tulos oli 215 000 euroa ylijäämäinen, vuonna 2018 tulos oli 101 669 euroa alijäämäinen.

ProAgria Pohjois-Savon varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2019 n. 3,7 milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan, palvelumyynnin sekä valtionavun volyymin aleneman vuoksi. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 14 % (vuonna 2018 14 %), hankeavustusten 13 % (17 %) ja asiakaslaskutuksen 70 % (69 %). ProAgria Pohjois-Savon tilikauden 2018 tulos oli 33 836 euroa alijäämäinen, vuonna 2018 tulos oli 3563 euroa alijäämäinen.

Katri Kostamo
toimitusjohtaja