Itä-Suomi

Potentiaalisten maitotilojen kehitysura -hanke

Potentiaalisten maitotilojen kehitysura -hanke

Potentiaalisten maitotilojen kehitysura -hanke
Potentiaalisten maitotilojen kehitysura-hankkeella on ollut kiireinen vuosi.

Hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa. Hankkeeseen lähti vuoden aikana useita maatilansa kehittämisestä kiinnostuneita maatiloja. Hanketiloja yhdistää se, että heillä on kova halu viedä maatilayrityksensä toimintaa eteenpäin. Toisilla tiloilla se tarkoittaa tuotannon prosessien tehostamista ja toisilla uudempiin ja isompiin tuotantotiloihin investointia.  Hanketilat on jaettu neljään ryhmään elämäntilanteen ja suunnitelmien mukaan. Vuoden 2019 hanketilojen suunnitelmissa on suurempi investointi muutaman vuoden aikajänteellä.

Koska kyseessä on kehityshanke, on hankkeessa tarkoitus luoda jotain uutta. Se uusi on tässä tapauksessa uusi toimintakulttuuri ja palvelumalli, jota yhdessä asiantuntijoiden ja asiakastilojen kanssa kehitetään ja rakennetaan.

Uuden palvelumallin kehittäminen tapahtui pienryhmätapaamisilla, tilakäynneillä ja kokemusten keräämisellä. Hankkeessa saatiin vuoden aikana varsin hyvä käsitys siitä millaista palvelua maitotilat toivovat avukseen investointitilanteessa. Tätä arvokasta tietoa käytetään ja jalostetaan loppuhankeajalla, jotta vuoden 2020 lopulla olisi esitellä uusi kehitysura-toimintamalli maitotilojen investointien ja kehitystoiminen tueksi.

Perttu Kattainen
hankepäällikkö