Itä-Suomi

Marjamaat-hanke

Marjamaat-hanke

Marjamaat-hanke
Marjamaat-hanke oli ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke

Toiminta-alueena oli Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä olivat toiminta-alueen marjan- ja hedelmänviljelijät sekä muut alan toimijat.

Tietoa välitettiin seminaareissa, infotilaisuuksissa, työpajoissa, pellonpiennarpäivissä, tila- ja yritysvierailuilla sekä julkaisuissa. Sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä hyödynnetiin monin tavoin. Muiden alueellisten hankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä soveltuvin osin.

Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet, jopa ylitti ne reilusti. Marjamaat-hankkeen aikana toteutettiin ja oltiin mukana toteuttamassa yhteensä 115 tilaisuutta, kun koko hankkeen aikainen tavoite oli 42 tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui 2 222 henkilöä.

Koko hankkeen aikainen tavoite materiaalien osalta oli 40 kpl ja toteutunut määrä oli yhteensä 149 erilaista materiaalia. Suurimmat yksittäiset materiaalit olivat Taimituottajan sekä Aloittavien marjanviljelijöiden oppaat.

Hankkeen tarjoamalle sisällölle oli kysyntää ja sähköinen tiedonvälitys paransi tiedon saavutettavuutta. Hanke oli kustannustehokas ja toimi budjetin puitteissa.

Hanke oli Euroopan maaseuturahaston, Suomen valtion ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskusten rahoittama. Hanke toteutti omalta osaltaan Manner-Suomen maaseutuohjelmaa sekä alueiden maaseutuohjelmaa.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2016 - 31.12.2019.

Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala ry. Hankevastaavana toimi puutarhatuotannon asiantuntija Päivi Turunen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ja toteuttajia olivat ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keski-Suomi ry sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin