Itä-Suomi

Marjamaat 2 -hanke

Marjamaat 2 -hanke

Marjamaat 2 -hanke
Marjamaat 2 -hanke oli ylimaakunnallinen kehittämishanke. Toiminta-alueena oli Pohjois-Karjalan, ja Keski-Suomen maakunnat. Hanke on suunnattu alueen marjanviljelijöille, sekä olemassa oleville että mahdollisille tuleville viljelijöille.

Vuonna 2020 käynnistyi Marjamaat 2-hanke, joka on ylimaakunnallinen kehittämishanke.  Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 - 31.12.2023.

Hankkeen tavoitteena on tuoda hankealueen marjanviljelijöiden käyttöön uusia käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikkaa niin viljelyyn kuin yrityksen johtamiseenkin. Erityisesti tähdätään herukantuotannon kehittämiseen, satotasojen nostoon tärkeimmillä marjalajeilla ja työn sujuvoittamiseen kasvukaudella.

Olennainen osa hanketta ovat tiloilla tehtävät pienimuotoiset kokeilut. Vuonna 2020 perustettiin herukan lajikekokeiluja yhteensä 16 tilalle (10 PK ja 6 KS). Lisäksi näistä yksi tila kokeilee myös marja-aronian puolalaista lajiketta. Kokeilut tehdään yhteistyössä KM Peltomarjat osuuskunnan ja Ilomantsin marjaosuuskunnan kanssa.

Hankkeen käytännön toimet ryhmitellään työpaketeiksi. Näiden työpakettien sisällä järjestettiin seitsemän eriaiheista tilaisuutta. Loppuvuodesta aloitettiin johtamisen-, mansikan- ja herukan pienryhmät. Covid 19- pandemia vaikutti hankkeen toimintaan tilaisuuksien järjestämisen haasteena, mutta voimakkaasti myös marjatiloihin nimenomaan työvoiman hankkimisen hankaluutena. Tähän liittyen järjestettiin Työnantajapäivä yhdessä Työvoimaa tiloille hankkeen kanssa. Tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia, jotka on kaikki järjestettyä Teams -etäyhteyden kautta. Hanke on ollut vaikuttamassa kahdeksan uuden marjayrityksen perustamisessa ja hankkeessa on mukana 41 yritystä. Vuosien 2015 – 2020 aikana marjanviljelyala on kasvanut 23 % Pohjois-Karjalan alueella. Tällä ajanjaksolla on ollut käynnissä Marjamaat 1- ja Marjamaat 2 -hankkeet.

Hankkeen toiminnasta tehdään sähköistä tiedottamista uutiskirjein, nettisivujen ja Facebook -sivun kautta, jossa on tällä hetkellä 350 jäsentä.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Suomen valtio ja Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä eri säätiöt. Hanke toteuttaa omalta osaltaan Manner-Suomen maaseutuohjelmaa sekä alueiden maaseutuohjelmaa.

Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi ry, osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi ry sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin. Hankevastaavana toimii puutarhatuotannon asiantuntija Päivi Turunen.