Itä-Suomi

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto
Kiinnostus luonnonmukaisesti toteutettuun tuotantoon on vahvaa Itä-Suomessa.

Vuonna 2020 ProAgria Itä-Suomen alueella toimi 906 luomumaatilaa. Määrään on laskettu sekä luomussa jo olevat että siirtymävaiheen tilat. Kokonaan uusia luomutiloja ilmoittautui alueellamme valvontaan 60 kpl. Luomun kokonaisala, osuus alueen peltoalasta ja tilakoko vuonna 2020 ilmenee oheisesta taulukosta. 

Luomupinta-ala lisääntyi vuonna 2020 Pohjois-Savon alueella, mutta väheni hieman Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Merkittävänä syynä vähenemään oli, etteivät kaikki vuonna 2015 luomusitoumuksen tehneet kotieläintilat pystyneet toteuttamaan vaadittua eläinten siirtämistä luomuun tai myyntikasvien viljelyä.
Itä-Suomen alueen luomutuotanto on varsin monimuotoista. Luomueläintiloilla on eniten emolehmiä, mutta myös lypsylehmiä ja lampaita löytyy sekä jonkin verran myös sikoja, kanoja ja mehiläisiä. Peltoalasta iso osa on rehuntuotannossa, minkä lisäksi tuotetaan erilaisia viljoja ja palkoviljoja. Myös puutarhakasveja löytyy alueeltamme luonnonmukaisesti tuotettuna, marjoista etenkin mustaherukkaa ja mansikkaa. Luomusiementuotantoa Itä-Suomessa on kohtalaisesti, mutta alueemme siemenpakkaamot tarvitsisivat vielä lisää sopimustuottajia.

Luomuperuskurssit antavat monipuolisen läpileikkauksen luomuviljelystä ja sen

mahdollisuuksista. Kursseilta saa vinkkejä luomutuotantoon, tavanomaisen viljelyn kehittämiseen, maan

kasvukunnon parantamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen

Luomuperuskursseja toteutettiin Itä-Suomen alueella vuonna 2020 yhteensä 5 kasvikurssia ja 3 kotieläinkurssia. Näistä osa järjestettiin yhteistyössä maatalousalan oppilaitosten kanssa, jolloin alan opiskelijoille tarjoutui myös mahdollisuus perehtyä luomun perusteisiin. Vallinneen koronatilanteen takia loppukevään luomukasvikurssi toteutettiin etänä.  Luomutuotannon kasvinsuojeluun, luomusuunnitelmiin, luomuun siirtymisen suunnitelmiin, luomueläinten hoitoon ja muihin luomuun liittyviä Neuvo 2020 -palveluita toteutettiin vuonna 2020 yhteensä 265 asiakkaalle.