Itä-Suomi

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä
Henkilöstö on voimavara jonka koulutusta toteutetaan sekä omana että ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena.

Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin v. 2019 yhteensä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella n. 10 000 tuntia 5,9 % työajasta, joka vastaa tavoitetasoa. Uusien toimihenkilöiden perehdyttämiseen käytettiin yhteensä 446 tunnin työpanos. Osaamisvastaavat käyttivät osaamisen kasvattamiseen koko henkilöstössä yhteensä 1292 tuntia. Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi on vakkiintunut käytännöksi ja se on koettu hyväksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Vertaisoppimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa ja se koetaan usein parhaaksi tavaksi kasvattaa omaa asiantuntijaosaamista.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa ryhmänä sekä yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asiakastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tulavisuudessa.

Loimme yhteisiä toimintatapoja koko vuoden 2019/2020 vaihteessa muodostuvalle ProAgria Itä-Suomelle. Loimme yhdessä vuoden aikana strategianäkymää vuoden 2025 tähtäimellä. Valmisteluun osallistui aktiivisesti henkilöstö, johtoryhmä sekä viljelijähallinotomme. Strategia aihioita käsittelimme kevään ryhmäkehityskeskusteluissa, syksyn henkilöstöpäivillä sekä syksyn tavoitekeskustelukierroksella sekä hallitusten ja edustajiston kokouksissa.

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, joka laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin epassi sovellus, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 2,5 %.

Vuoden proagrialaiset

Henkilöstömme valitsee keskuudestaan vuoden proagrialaisen. Tänä vuonna sai ehdottaa kolmea henkilöä eri näkökulmasta:
Uusi kollega joka on auttanut minua työssäni
Luottokollega
Kollega, joka vaikuttaa postiivisesti työympäristöömme

Antti Valta, luottokollega, Anni Reinikainen, uusi kollega ja Petri Lappi, vaikuttanut työympäristöömme positiivisesti.