Itä-Suomi

Kasvua pellosta -koulutushanke

Kasvua pellosta -koulutushanke

Kasvua pellosta -koulutushanke
Pienryhmä-, pellonpiennar- ja koetoimintaa toteutettiin hankkeen aikana.

Kasvua pellosta -hanke oli koulutushanke, jota hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat Pielisen Karjalan kehittämiskeskus oy (Pikes) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Toiminta-alueena oli Pohjois-Karjalan maakunta.
Kohderyhmänä olivat kotieläin- ja kasvitilat, toimintaa kehittävät kasvitilat, tavanomaisesta luomutuotantoon siirtyvät tilat, viljelytoiminnan aloittavat tilat, siemenviljelytilat ja pakkaamot sekä avomaavihanneksista ja erikoiskasveista kiinnostuneet. Hanke oli Maaseuturahaston ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama. 

Hanke järjesti pienryhmäkoulutuksia, teemapäiviä, työnäytöksiä ja opintomatkoja. Lisäksi hankkeessa tehtiin yksinkertaisia tilakokeiluja mm. liittyen kierrätyslannoitteisiin.

Hankkeen toiminta-aika oli1.9.2016-31.12.2019
Hankevastaavina toimivat Henna Hyttinen ja Kaisa Matilainen