Itä-Suomi

Itä- Suomen Maa- ja kotitalousnaisten palvelut

Itä- Suomen Maa- ja kotitalousnaisten palvelut

Itä- Suomen Maa- ja kotitalousnaisten palvelut
Vuosi oli virallisesti ensimmäinen yhteinen Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon toimintavuosi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisina, vilkas ja vaikuttava.
  • Erilaisia OKM-tuella toteutettuja kampanjoita ja tapahtumia tai kursseja oli Itä-Suomen alueella yhteensä 97 tilaisuutta. Koronan vuoksi peruuntuneita ruokakursseja saatiin korvatuksi videotuotannolla ja etäkoulutuksina. Maisemanhoidon asiantuntijat onnistuivat nopeasti vastaamaan vesistökunnostusneuvonnan yleisötilaisuuksien vaihtumiseen Teamseiksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Koronakriisin puhjettua yritysneuvonnassa reagoitiin tiistaiporinoiden Teams-sarjalla, joka sai erinomaista palautetta sekä osallistujilta että sidosryhmiltä. Yrittäjät saivat ajankohtaista tietoa koronatukiin liittyen sekä vertaistukea. Tämä poiki myös Portaat someen yrittäjille -koulutussarjan, jolla yrittäjät saivat digitaalisia taitoja. 
 
Muulla kuin OKM:n rahoituksella järjestettiin 189 kampanja-, koulutus- tai työpajatilaisuutta tai vastaavaa liittyen neuvonta-aloihimme. Niiden lisäksi hankkeissamme oli 47 muuta koulutuspäivää sekä yhteensä 65 info- tai esittelytilaisuutta. Hanketoiminta oli erityisen näkyvää, poiki 37 eritasoista julkaisua. Saimme onnistuneesti esille erityisesti Pohjois-Savoa yhtenä ruokamatkailun helmenä valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti. Palvelumyyntiä tehtiin yhteensä 214 asiakkaalle, joista Neuvo-asiakkaita oli 39. Asiakkaista moni oli maisemaneuvonnassa, ja luonnon monimuotoisuuden sekä vesistöjen hyväksi tekemämme työ sai eri tavoin tunnustusta myös alueellisilta yhteistyökumppaneilta. Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN yrityspalveluilla oli kaiken kaikkiaan noin 700 yritysasiakasta yrityskohtaisessa neuvonnassa ja kehittämishankkeissa. Yrityspalvelumme vaikutti merkittävästi harvaan asutun Itä-Suomen elinvoimaan, yrittäjien osaamiseen sekä yritysten välisen yhteistyön kohentumiseen. 
 
Antamamme maisema- sekä Maistuva maaseutu -tunnustukset maakunnittain saivat paljon myönteistä huomiota. ProYritys-hankkeissa syntyneessä luonnontuotealan ja puutarha-alan yrityksiin kohdistuneella ylimaakunnallisella pakastekuivatusinvestoinnin selvityksellä on tulevaisuuden tulosten ja syntyvän yritysyhteistyön suhteen suuri odotusarvo. Syksyn aikana käynnistimme lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa Pohjois-Karjalaa koskevan myllytoimialan selvityksen, jonka merkitys nähdään Pohjois-Karjalan maakunnan elinvoimaisuudelle erittäin suurena. Kainuussa yritysneuvonnan näkyvyyttä osana maakunnallista palveluverkostoa saatiin paljon eteenpäin, ja toteuttamamme toimet osana Pieni pala maaseutua -kampanjaa toivat myös valtakunnallista julkisuutta ja rohkaisivat tuhansia ihmisiä mm. tuotetun opasvideon myötä tekoihin luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.
Harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta ja yritystemme liiketoimintaosaamista ja kannattavuutta edistettiin vahvasti. Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Yrityspalvelutiimillä (7 asiantuntijaa) oli kaiken kaikkiaan noin 700 yritysasiakasta valtionavullisen toiminnan piirissä sekä asiakasmaksullisessa neuvonnassa, Kehpa-palvelujen tai Neuvo KIKY -palveluiden piirissä ja kehittämishankkeissa. Uusia yrityksiä perustettiin 23. Yritysasiantuntijapalveluiden myötä yritykset saivat investointi-, kehittämis- ja perustamistukirahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa. Koronatukineuvonnan myötä yritykset saivat tukea 1 022 262 euroa. Yritysten arvonmäärityksiä tehtiin 7. Hallinnoimme EAN-koodirekisteriä (GTIN), jossa on noin 20 yritystä ja noin 250 tuotekoodia.  Rahoitus: OKM, TEM, MMM, asiakasrahoitus, hankkeet.