Itä-Suomi

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hanketoiminta

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hanketoiminta

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hanketoiminta
Maa- ja kotitalousnaisten toiminta on laaja-alaista myös hanketoiminnassa. Hankkeiden kautta sadat toimijat saavat avun yritystoimintaan, juuri heille suunnattua koulutusta ja keinoja verkostoitumiseen.

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen tavoitteena on lisätä kasvisproteiiniraaka-aineiden hyödyntämistä paikallisesti, kannattavasti ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia tukien. Hankkeessa kehitettiin ja levitettiin toimintavuonna tietoa, kannustettiin toimijoita yhteistyöhön ja luotiin kysyntää paikallisesti tuotetulle proteiinille. Kasvisproteiinituotteiden kysyntä onkin kasvanut huimasti kasvisruokabuumin ansiosta viimeisen parin vuoden aikana ja tulee entisestään kasvamaan. Vuoden loppuun mennessä Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen toimintaan oli osallistunut 255 yritystä ympäri Pohjois-Karjalaa. Mukana on viljelijöitä, jatkojalostajia, ravintoloita, muita ammattikeittiöitä ja kauppoja.  Hankkeessa keskitytään erityisesti herne-, härkäpapu-, hamppu-, tattari-, kaura- ja pellavatuotteiden saatavuuden lisäämiseen. Hankkeessa on tehty kasviproteiinituotteiden pilotointia ja testaamista kuluttajamarkkinoille, ammattikeittiöille ja leipomoille. Kaiken kaikkiaan on tehty 58 tuotepilotointikokeilua. Videoita toteutettiin 4 kpl. Vuoden lopussa Pohjois-Karjalaan perustettiin Mylly-työryhmä, jota MKN Yrityspalvelut koordinoi.  Mylly-työryhmässä on mukana laajasti Pohjois-Karjalan elintarvike- ja maatalousalan toimijoita. Rahoitus: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto.

ProYritys Kainuu II -hankkeessa keskityttiin yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden edistämiseen sekä poikkeusrahoitusten haussa avustamiseen. Asiakastapaamiset toteutettiin pääosin Teamsin välityksellä. Valmisteltujen investointi- ja perustamistukihankkeiden määrä ei määrällisesti poikennut ns. normaalivuodesta.  Merkittävimmät investoinnit toteutettiin matkailu-ja puutoimialoille sekä palvelutuotantoon.

ProYritys Pohjois-Karjala -hankkeessa aktivoitiin maaseudun yritystoimintaa neuvontapalveluiden avulla. COVID19-pandemian aikana 2020 vuonna neuvonnan tarve ohjautui yleisestä kehittämisestä kriisirahoitusneuvonnan pariin.  Suunnitellut tapahtumat, koulutukset tai infot sekä asiakastapaamiset siirrettiin verkkoon. Tilanteesta huolimatta tehtiin uusia avauksia ja kehittämistoimia erityisesti luonnontuote- ja elintarvikealalla mm selvittämällä yhdessä Kainuun ja Pohjois-Savon sisarhankkeiden ja Kiteen kaupungin kanssa pakastekuivaustekniikan kiinnostavuutta ja investointihalukkuutta. Rohkaisevien tulosten perusteella asiaa viedään eteenpäin pienryhmätoimintana. Rahoitus: ELY-keskukset, Euroopan maaseuturahasto.   

ProYritys-hankkeella Pohjois-Savossa koottiin yritysryhmähankkeita sekä tehtiin yritysten liiketoimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia.

Sisältöä kulinaristille kulttuurista -hanke (Kulku-hankkeen) liittää Via Karelia -reitin osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla alueen matkailupalveluita. Kulttuuri- ja ruokamatkailuun sekä luontoon ja luonnon kestävään käyttöön liittyvällä hankkeella kehitetään yritysten liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yrittäjyyttä. Teemoina ovat kulttuurinen luovuus ja monimuotoisuus, ruoka, karjalaisuus ja itärajan läheisyys. Hankkeessa on mukana 14 yritystä Pohjois- ja Etelä-Karjalasta. Vuoden 2020 aikana järjestettiin osallistujayrityksille mm. tuotteistamiseen, markkinointiin, viestintään, hinnoitteluun sekä yritystoiminnan kannattavuuteen liittyen 17 työpajaa, joissa oli yhteensä 202 osallistujaa. Tuotimme Kalevala-teemalla videon Kutsu Pohjolan pitoihin. Rahoitus: Pohjois-Karjalan liitto, EAKR

KAIPO-verkko.  Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta toteutettiin ostopalvelusopimuksella Kainuun ELY-keskuksesta. Tehostettiin vesien kunnostustoimintaa sekä toimijoiden ja osaajien verkostoitumista. Keväällä haettiin vapaaehtoisia kunnostusyhdyshenkilöitä, joille järjestimme koulutuksia ja taustatukea. Pohjois-Karjalasta on mukana 7 henkilöä, Kainuusta 4 henkilöä. Etsimme myös pilottikohteita kunnostusnäytöksiin. Pohjois-Karjalasta kohteita ilmoitettiin seitsemän, ja Kainuusta neljä, joista toteutuivat Ylä-Valtimojärven uimarannan kunnostus pohjajyrsinnällä sekä Haapalanlahden niitto ja Luoteenjärven koeverkkokalastus. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin koronaepidemian vuoksi osittain etänä, mutta myös lähitilaisuuksina 20, joihin osallistui noin 350 henkilöä. Toimintamme innosti kyliä ja yrittäjiä hakemaan vesienhoidon avustuksia ja muuta rahoitusta vesistökunnostuksiin. Rahoitus: Kainuun ELY, YM, vesiensuojelun tehostamisohjelma.