Itä-Suomi

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
Vahvasti mukana asiakastyössä ja järjestötoiminnassa

Maa- ja kotitalousnaisten asiakastyö sekä valtionavulliset ja hanketoiminnan tai järjestötoiminnan osana toteutetut kurssit ja suuret yleisötapahtumat tavoittivat vuoden aikana yhteensä kymmeniä tuhansia ihmisiä kolmen maakunnan alueella.

Someviestintä ja hanketyötä

Teimme vahvaa sidosryhmätyötä, ja näkyvyyttämme paransi erityisesti someviestinnässä aktivoituminen. Hanketoiminnassa näkyvintä oli yritysneuvontaan ja yritysryhmähankkeiden kokoamiseen suuntautunut ProYritys-hanketoiminta kaikissa kolmessa maakunnassa.

Vahvaa yritysosaamista

Yritysneuvontamme oli vaikuttavaa, ja asiakkaat saivat tuellamme haetuksi erilaisia kehittämis- ja investointiavustuksia yritystoimintansa kehittämiseen noin viiden miljoonan euron edestä. Neuvonnallamme olimme mukana noin 30 uuden yrityksen perustamisessa.

Ruokaneuvot

Ruokavalintojen vastuullisuus oli läpikulkeva teema ravitsemusneuvontaan liittyvillä kursseillamme ja tapahtumissa, joita maakunnissa pidettiin yli 50, eli vähintään yksi kurssi tai neuvontatapahtuma osui jokaiselle vuoden viikolle.

Maisemanhoito

Maisemanhoidon neuvonnassa oli mm. hankkeissa vahvana teemana rannat sekä erilaiset yritystoiminnan mahdollisuudet myös luontoon, ympäristöön ja kulttuurimaisemiin perustuen.

Järjestö

Järjestötoimintaa tehtiin vahvasti jo yhteisenä kaikkien kolmen maakunnan kesken, mikä näkyi erityisesti viestinnässä, piirijohtokuntien ja henkilöstön yhtenä yhteisenä kokoontumisena huhtikuussa -19 sekä ensimmäisenä yhteisenä Maa- ja kotitalousnaisten Edustajakokouksena marraskuun 15. päivänä Siilinjärvellä.

Vuoden Maa- ja kotitalousnaiset
Riitta Kähkönen, Kainuun,       Marja-Leena Jauhiainen, Pohjois-Savo,   Jaana Timonen, Pohjois-Karjala