Itä-Suomi

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma
Vuosi 2020 oli ProAgria Itä-Suomen ensimmäinen toimintavuosi. Hyvän liikkeelle lähdön kannalta oli ensi arvoisen tärkeää että hyödynsimme yhdistymistä edeltävän vuoden 2019 toimintojen yhteen rakentamiseen ja hiomiseen.

ProAgria Itä-Suomen ensimmäinen toimintavuosi

Yhdistymisen hyötyjä on käyty läpi eri tasoilla hallinnossa ja ne ovat kiistattomia. Ehkä konkreettisimpana yksittäisenä kustannushyötynä 3 keskuksen yhdistymisestä nousee esille yleishallinnon työt, joiden säästö on arvioitu n.7.7 henkilötyövuotta (vertaus vuoteen 2016) Tämä tarkoittaa n. 0.4milj.€ säästöä vuosi taso. Se on todella merkittävä säästö ry-ympäristössä ja mikä tärkeintä, se ei heikennä millään tavalla asiakkaiden saamia palveluita. Yhdistymisessä saatujen säästöjen tärkeys korostui vielä aivan erityisesti kun vuodesta 2020 tuli maailmanlaajuisen pandemian vuoksi aivan erilainen kun mitä oli ennakkoon suunniteltu.

Pandemian vaikutusten takia tulosennuste heikkeni kevään aikana alle kriittisen rajan ja hallituksessa oltiin pakotettuja hakemaan säästöjä YT-menettelyn kautta.  Kevään visujen päivitys -ja tukihaun sesonki selvitettiin kiihtyvän pandemian oloissa hienosti lähes 100 % etätyönä.  Tämä oli hyvä osoitus henkilöstön digi-taidoista ja halusta mukautua uuteen etätyön mukanaan tuomaan tilanteeseen. Henkilöstön halukkuus edelleen kehittää digi-osaamista ja halu ottaa käyttöön uusia etätyöhön soveltuvia tekniikoita mm. teams -palaverit, whatsapp-puhelut, videot jne. olivat vuoden mittaan, pandemian edelleen jatkuessa todella iso kehitysaskel.  Näin asiakkaiden palvelut saatiin terveysturvallisesti hoidettua ajallaan. Etänä tehtävien palvelujen ajan ja kustannusten säästö, niin yrittäjiltä kun asiantuntijoiltakin oli merkittävä ja näitä hyviä käytänteitä tullaan varmasti monelta osin jatkamaan ja edelleen kehittämään myös normaalioloissa.

Palvelumyynnissä jäätiin n. 240 000€ talousarvioon verrattuna. Toiminnan kustannuksissa eri kustannuspaikoilla hallinto mukaan lukien saavutettiin merkittäviä säästöjä toimintavuoden aikana. Vuoden 2020 tulokseksi muodostui noin 212 000 €.  Saavutettu tulos vahvistaa tavoitteen mukaisesti tasettamme tulevien vuosien varalle ja näin voimme edelleen kehittää toimintojamme. Poikkeuksellisen raskaan vuoden jälkeen Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu isolta osalta henkilöstölle ja tietysti myös asiakkaille. Saavutettu tulos mahdollistaa tulospalkkauksen maksamisen henkilöstölle. 

Lämmin Kiitos kuluneesta kaikkien voimia koetelleesta poikkeuksellisesta vuodesta 2020 ProAgria Itä-Suomen hallinnolle, johtoryhmälle ja henkilöstölle yhteisesti.  

Teuvo Mutanen, Polvijärvi  edustajiston pj
Anssi Sirviö, Sotkamo hallituksen vpj
Juha Eskelinen, Vieremä hallituksen pj