Itä-Suomi

Asiakaslähtöinen omistajanvahdos -hanke

Asiakaslähtöinen omistajanvahdos -hanke

Asiakaslähtöinen omistajanvahdos -hanke
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa ja nopeuttaa toteutuneiden omistajanvaihdosten määrää Pohjois-Karjalassa, sekä lisätä tietoa erilaisten omistajanvaihdosten vaihtoehdoista perinteisen sukupolvenvaihdoksen rinnalla.

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Kohderyhmää ovat sukupolvenvaihdosta suunnittelevat yrittäjät ja nuoret jatkajat sekä maatilan ostosta, myynnistä tai vuokrauksesta kiinnostuneet.

Hankkeen aikana on tavoitteena haastatella kattava määrä Pohjois-Karjalan yli 50-vuotiaita yrittäjiä maatilan tulevaisuuden näkymistä. Puhelinhaastattelut aloitettiin Ylä-Karjalasta ja niitä kertyi 115 kpl:tta. Tuloksia käytetään hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun. Haastattelujen mukaan 7 %:lla on maatilalleen jatkaja, mutta 46 %:lla jatkajaa ei ole. Lopuilla vastanneista tilanne on epäselvä -lasten kanssa ei ole asiasta keskusteltu tai tilanne ei ole vielä ajankohtainen. Kolmasosa vastanneista oli jo eläkkeellä. Huolestuttavaa oli myös se, ettei 76 %:lla ollut investointisuunnitelmia tulevaisuuteen ja 40 % ei ollut investoinut viimeisen 10 vuoden aikana.

Hankkeessa järjestettiin kolme webinaaria sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ja heille, joille jatkajaa tilalla ei ole. Webinaarit tavoittivat paikalla olleiden ja nauhoitteen muodossa 270 henkilöä. Nauhoitteet ovat edelleen katseltavista hankkeen nettisivuilla. Pienryhmissä käytiin läpi yksityiskohtaisemmin sukupolvenvaihdosprosessia, kuten verotusta ja nuoren viljelijän aloitustuen ehtoja eri asiantuntijoiden johdolla. Ensimmäisenä toimintavuonna on saatu autettua yli 300 maatilayrittäjää omistajanvaihdoksiin liittyvien teemojen ympärillä. Lisäksi yrittäjiä on ohjattu Neuvo-palveluun sekä muiden hankkeiden toiminnan piiriin.

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeen yksi tavoite on lisätä maatalousalan tietoisuutta peruskoululaisille ja kasvattaa kiinnostusta maatalousalaa kohtaan. Elokuussa järjestettiin Pohjois-Karjalan opoille Maatalousalan info -tilaisuus, joka sai paljon positiivista palautetta. Päivän aikana esiteltiin kolme uratarinaa Pohjois-Karjalaisilta nuorilta maatalousyrittäjiltä sekä kuultiin puheenvuorot Valiolta sekä MTK Pohjois-Karjalasta. Hankkeen toimenpiteenä lähetettiin uutta ohjelmakautta valmistelevalle työryhmälle toimenpide-ehdotuksia liittyen omistajanvaihdosten rahoitusongelmiin. Viestintää tehtiin monipuolisesti eri kanavissa huomioiden eri-ikäiset kohderyhmät.

Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Hankevastaava: Annika Lehtonen                 

Hankkeen rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan kunnat, Hanketta hallinoi ProAgria Itä-Suomi ja hankkeen kumppaneina ovat Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES Oy, Riveria, MTK Pohjois-Karjala