Etelä-Suomi

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme
Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen arvomme.
Henkilöstömme vahvuus oli 103,3 htv henkilötyövuotta ja 124 työntekijää. 
 

Osaamisen kehittäminen

Käymme henkilöstön kanssa vuosittain säännölliset tavoite- ja tuloskeskustelut. Kehityskeskusteluissa luomme henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, jotta osaamisemme vastaa tulevaisuudessakin asiakkaidemme tarpeita. Henkilöstön kouluttaminen tapahtuu pääsääntöisesti joko omana tai Keskusten Liiton koulutuksena. 
 
Sisäisen koulutuksemme perustan muodostaa palvelukohtaisten osaamisvastaavien toiminta. He vastaavat uusien työntekijöidemme palvelukohtaisen perehdyttämisen sisällöstä sekä palveluiden tasalaatuisuudesta. Osaamisvastaavat kokoavat palveluiden tekijöitä säännöllisiin palavereihin pohtimaan käytännön työssä esiin nousseita asioita sekä välittämään uusinta tietoa. Osaamisen kehittämiseen käytimme yhteensä 4,04 % työajasta. 
 
Osaamisen kehittämisen painopisteenä oli etätyöskentelyn ja sähköisten palvelujen käyttö. 
 

Työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä

Työhyvinvoinnin perustanamme on koko alueella yhdenmukainen, laajennettu työterveyshuolto.
 
Työhyvinvoinnin seurannasta, työsuojelusta sekä henkilöstöpolitiikan kehittämisestä vastaa henkilöstön edustajien ja johdon yhteinen YT-toimikunta. Henkilöstö on sopeutunut hyvin etätyöskentelyyn, vaikka se on luonut omat haasteensa työhyvinvoinnin seurantaan ja ylläpitoon. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 1,74 % työajasta.
 

Vuoden proagrialainen

Vuoden proagrialaiseksi valittiin koko ProAgria Etelä-Suomen henkilöstö, joka on tehnyt töitä hyvällä asenteella ja joustavuudella muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta.