Viljatilan tsekkilista

Markkinahinnat ja tuotantopanosten hinnat vaihtelevat. Maataloustukiin ja niiden maksuaikatauluihin on tullut merkittäviä muutoksia. Käy läpi seuraavat kohdat ja varmista, että yrityksesi talous on hallinnassa ja rahat riittävät.

1. Kasvata satotuottoja

 • nosta satotasoja maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamisen, viljelykiertojen ja uusien lajikkeiden avulla
 • monipuolista viljelykasvivalikoimaa niin, etteivät "kaikki munat ole yhdessä korissa"
 • varmista sadon laatu käyttötarkoituksen mukaan
 • seuraa markkinahintoja ja kiinnitä ainakin osalle sadosta hinta, kun ne ovat hyvällä tasolla

2. Laske ja arvioi tuotantokustannusten taso tilallasi

 • laske, mitä viljan tuottaminen maksaa tilallasi
 • hyödynnä tietoa hinnan kiinnittämisessä ja myyntipäätöksissä
 • tarkastele kustannuseriä, huomioi poikkeavuudet ja mieti korjauskeinoja

3. Yhteistyö hankinnoissa

 • arvioi tuotantokustannuslaskelmasta, millä tasolla ovat tilasi kiinteät kustannukset
 • kun teet investointipäätöksiä, arvioi yhteistyön mahdollisuus hankinnoissa
 • arvioi, onko muitakin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä naapuritilojen kanssa kustannusten jakamiseksi

4. Varmista sadon menekki

 • pyri sopimustuotantoon
 • tuota sitä, mistä on kysyntää
 • tuota käyttötarkoituksen mukaista laatua
 • selvitä, voiko viljaa toimittaa suoraan kotieläintiloille

5. Toimi oikeaan aikaan

 • ennakoi maksuvalmius ja hanki tuotantopanokset edulliseen aikaan
 • varmista hyvä sadon alku ajoittamalla kylvötyöt oikeaan aikaan hyödyntäen orastumiselle hyvät kosteusolosuhteet
 • seuraa kasvustoja: ajoita lannoitukset ja kasvinsuojelu kasvuston kehityksen ja tarpeiden mukaan
 • korjaa ja kuivaa sato heti kuin mahdollista, näin vähennät myös hometoksiinien riskiä

6. Tarkastele tilan kokonaistaloutta

 • mikä on lainojen, lyhennysten ja maksuaikojen tilanne
 • millaista pellon vuokraa maksat
 • mikä on viljelyn vuosittainen tulos ja mitkä ovat keskeisimmät tulokseen johtaneet syyt
 • seuraa yksityistalouden menoja ja hanki niitä varten oma pankkitili

7. Tee vakautustoimenpiteitä

 • neuvottele maksuajoista ja rahoitusjärjestelyistä
 • arvioi tilasi toimintaa, mihin kannattaa keskittyä, mitä jättää pois
 • harkitse sellaisen omaisuuden myyntiä, joka ei tuota, jota on kallista ylläpitää tai jota et tarvitse

8. Perehdy tukimuutoksiin

 • varmista tukien saaminen täysimääräisenä
 • arvioi kaikki mahdollisuudet hyödyntää tukijärjestelmää
 • huomioi tukimaksatuksen muuttuneet aikataulut tilan maksuvalmiudessa ja vuosibudjetissa

9. Tee budjetti ja seuraa sitä säännöllisesti

 • laadi vuosittainen budjetti, jolla parannat kokonaisnäkemystä tilasi rahaliikenteestä ja varmistat maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa

10. Katso tulevaisuuteen

 • jos taloudellinen ahdinko on päällä, hae positiivisia asioita tulevaisuudesta
 • pohdi tuotannon erikoistumismahdollisuuksia, millä saisit tuotteista parempaa hintaa tai varmempaa menekkiä
 • hakeudu vertaisryhmiin, joista saa ideoita tulevaan ja toiminnan kehittämiseksi

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut