Uratarinoita - Olli Valtonen

ProAgria työnantajana kannustaa ja tukee työtekijöitään mahdollisuuksien mukaan hankkimaan uutta osaamista ulkomailta sekä työskentelemään asiakasprojekteissa ulkomailla. ProAgria Oulun nurmentuotannon huippuasiantuntija Olli Valtonen kehitti osaamistaan viikon ajan Tanskan maatalouden neuvontajärjestö Segesissä.

ProAgria Oulun nurmentuotannon huippuasiantuntija Olli Valtosen Tanskan asiatuntijavaihdon taustalla oli Huippuosaajakoulutukseen liittyvä ulkomaanharjoittelu. ”Harjoittelua miettiessäni ensimmäisenä tuli mieleen Tanska, jossa olen käynyt useamman kerran viimeisen kolmen vuoden aikana. Käyntikohteet ovat olleet lähinnä tiloja sekä Segesin toimipaikkoja. Näillä matkoilla on syntynyt kiinnostus päästä näkemään syvällisemmin mitä normaalisti asiantuntijat tekevät tiloilla.  Nyt kun avautui mahdollisuus tutustua pintaa syvemmälle asiantuntijajärjestön toimintaan, asiaa ei tarvinnut kahdesti miettiä.” Ollin matkan mahdollisti ProAgrian ja Segesin yhteistyösopimus, jonka yhtenä pilarina on organisaatioiden väliset asiantuntijavaihdot.

ProAgria Keskusten Liiton avulla Segesistä löytyi Ollille yhteyshenkilö Torben Spanggaard Frandsen, joka työskentelee Segesissä erikoisasiantuntijana kasvipuolella. Matka ajankohdaksi valikoitui kesäkuun alkupuoli, jolloin Ribenissä järjestettiin iso neuvonta tapahtuna kahdella paikallisella tilalla.

”Viikon aikana vierailin mm. koeasemalla , rehulaboratoriossa sekä usealla kotieläintilalla. Lisäksi olin mukana kasviasiantuntijoiden tapaamisessa, Ribenin neuvontapäivässä sekä tutustuin Segesin Århusin toimitiloihin. Ohjelmani oli hyvin monipuolinen ja avartava.

Mitä harjoittelusta sitten jäi mieleen? Tanskassa neuvontajärjestön kokonaisuun on erillainen kuin Suomessa. Suurin ero on siinä, että neuvonta ja tutkimus on saman katon alla. Kasviasiantuntijat ovat osan työajasta mukana koetoiminnassa, jolloin myös tiedonsiirto asiakkaille on nopeaa. Samalla myös asiantuntijan osaaminen paranee, koska pääsee konkrettisesti havainnoimaan miten kasvit esimerkiksi reagoivat eri niitoajankohtiin.  Tämän asian huomasi hyvin, kun olin kasvineuvojien tapaamisessa mukana yhtenä päivänä. Kiersimme eri peltokohteita bussilla ja mukana oli osallistujia neljästä eri paikallisesta neuvontajärjestöstä sekä muutamia kasvipuolentutkijoita. Tämä kokonaisuus näkyi sitten selkeästi eri peltokohteissa, kun lähestymistapa asiaan oli hiukan erillainen eri ihmisillä. Keskustelua riitti hyvin kokopäivän ja aina nousi esille uusia kysymyksiä ja kommentteja asian tiimoilta.

Kuitenkin tärkein anti matkasta oli nähdä sikäläistä nurmituotantoa ja perehtyä siihen, mutta myös tanskalaisten kollegojen työtavoissa oli opittavaa. Viljelyolot ovat suotuisammat kuin Suomessa, mutta ongelmatonta viljely ei ole sielläkään. Osassa Tanskaa esimerkiksi nurmen sadetus on yksi suurimmista kustannuseristä säilörehun tuotannossa.”

Matkan tuloksena Olli sai useita eri kontakteja Segesin asiantuntijoilta, joiden välillä hän onko jo vaihtanut sähköpostia eri asioissa matkan jälkeenkin. ”Tämä taas on entisestään lisännyt omaa osaamista sekä ymmärrystä viljelyn erillaisuudesta eri Pohjoismaiden välillä”, kuvailee Olli.

Lisätietoa Olli Valtonen.

 

 

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.