Tietoa rakentajalle

Ympäristölupa

Kotieläinrakennuksiin on haettava ympäristölupa. ProAgria rakennuttajapalvelu auttaa ympäristöluvan hakuun liittyvissä kysymyksissä. Teemme tarvittavat suunnitelmat ja autamme lupaprosessissa.
 
Tutustu myös ympäristönsuojelulainsäädäntöön Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.
 

Maankäytön ja rakentamisen luvat

 
Rakentamista säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetukset. Lisäksi tarkempia säännöksiä rakentamisesta on annettu tai voidaan antaa asetuksella ja kunnan rakennusjärjestyksellä, jollainen on oltava jokaisessa kunnassa.Tärkeitä rakentamisessa huomioon otettavia säännöksiä on muun muassa maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.
 
ProAgria Rakennussuunnittelu auttaa rakennuslupaan liityvissä kysymyksissä ja tekee tarvittavat rakennussuunnitelmat.
 
 

Tukea investointiin

 
ELY-keskus myöntää tukia maatalouden ja pienyritystoiminnan investointeihin.
 

Rakennusalan ohjeita ja lomakkeita

 
Hyvä rakentamis- ja remontointitapa on kaikkien etu.
 
Siksi on tärkeää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä laatii kirjalliset sopimukset, tutustuu rakentamista ohjaavaan lainsäädäntöön ja käyttää ammattilaisia hankkeessaan.
 
Rakennustieto tarjoaa tietotuotteita rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin. Oikea tieto auttaa saavuttamaan tavoitteet ja toteuttamaan suunnitelmat laadukkaasti ja tehokkaasti.
 
Rakennustiedon sivut toimivat osoitteessa http://www.rakennustieto.fi/.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Investoivan tilan tukitiimi

    Osaajien yhteistyöllä varmistat, että kaikki näkökulmat on otettu huomioon investoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.