Tehhää porukalla

Voit ladata kirjasen ilmaiseksi artikkelin alla olevasta Materiaalit-kohdasta (tai tästä)

Lähes kaikkiin esillä oleviin yhteistyömalleihin liittyy halu ja tavoite tehdä asioita järkiperäisesti ja taloudellisesti, useimmiten myös omaa aikaa ja vaivaa säästäen. Käytännössä liikkeellelähtö ja onnistuminen ovat edellyttäneet aloitteellisuutta ja samanhenkisesti asioihin suhtautuvien löytymistä. Usein se on ollut sattumanvaraista, mutta myös aktiivisella suunsa avaamisella ja kumppaneiden etsimisellä on menty eteenpäin.

Maatilayrittämiselle on tänä päivänä tyypillistä voimakas yrityskoon kasvu ja lisääntyvä teknologian hyväksikäyttö tilanteessa, jossa useimmiten kustannukset nousevat tuottoja nopeammin. Myös tukijärjestelmiin liittyy jatkuvaa epävarmuutta.

Tuotantokustannusten hallitsemiseksi on pakko löytää keinoja, joilla tuotantokoneistoon sijoitetulle pääomalle saadaan riittävä tuotto ja myös kapasiteetti mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Yrityskoon kasvun myötä on usein tilanne, että yrittäjän ei ole yksinkertaisesti mahdollista tehdä kaikkea itse. Ei riitä aika eikä kestä kantti jatkuvaa oman itsensä ylikuormittamista. Silloin on järkevää hakea ratkaisua yhteistyömahdollisuuksista ja ulkopuolisista palveluista.

Kuvatuissa yhteistyöhankkeissa ollaan jo alkua pitemmällä ja on onnistuttu löytämään mukana olevien yrittäjien ja yritysten haasteisiin toimivia ratkaisuja. Tämä rohkaiskoon meitä kaikkia löytämään omiin tilanteisiimme sopivia kumppaneita ja ratkaisumalleja yritysten väliseen yhteistyöhön.

Vuosi 2011 oli ProAgria Pohjois-Savon 150. toimintavuosi ja samalla juhlavuosi. Neuvontajärjestön toiminnassa on alusta alkaen ollut korostetusti esillä maatilojen ja maataloudesta toimeentulonsa saavien ihmisten välinen yhteistoiminta. Tämänkin takia on ollut erityisen mieluisaa koota aineistoa ja tehdä tämä 2010-luvun maatilojen ja maaseutuyritysten yhteistoiminnasta Pohjois-Savossa kertova kirjanen.

Fanny ja William Ruthin säätiö on toiminnassaan vuosien varrella edistänyt merkittävällä taloudellisella tuella maatilojen välisen yhteistyön edistämistä ja aikaansaamista. Myös tämän kirjasen aineiston kokoaminen ja julkaiseminen on ollut mahdollista säätiön taloudellisella tuella. Esitän parhaat kiitokset säätiön hallitukselle tästä tuesta.

Erityisen kiitoksen ansaitsevat kaikki mukana olevat yhteistyöyritykset ja yrittäjät. Ilman heidän suostumustaan ja avoimesti antamiaan tietoja ei olisi ollut mahdollista tehdä tätä kirjasta. Samalla esitän lämpimät kiitokset myös aineiston koonnista ja kirjoittamisesta vastanneille ProAgria Pohjois-Savon toimihenkilöille Taina Voutilaiselle ja Heikki Paunoselle sekä taustatukena toimineelle tiimiesimies Hannu Mäkipäälle.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • ProAgria Itä-Suomi -lehti

    ProAgria Itä-Suomi lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan, ja Pohjois-Savon ProAgrioiden julkaisemana.