Talouden hallinta korostuu tukimuutosten seurauksena

Vuonna 2015 uudistuvat lähes kaikki maatiloille maksettavat pelto- ja kotieläintuet. Muutosten vaikutukset näkyvät tukiehdoissa, tukimäärissä ja tukien maksuaikatauluissa. Kun tukimuutosten vaikutukset yhdistetään maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintavaihteluihin, tarvitaan maatilan johtamiseen ja talouden suunnitteluun huomattavasti aiempia vuosia enemmän panostusta.

Muutoksia myös tukien maksuaikatauluissa

Tukimaksatusten siirtyminen myöhäisemmäksi tuntuu tilojen maksuvalmiudessa. Lopullisia päätöksiä maksatuksen aikataulusta ei ole, mutta melko varmana voidaan pitää jonkinasteista tukien maksun lykkääntymistä totutusta.

Jos suunniteltu syyskuun tukimaksun siirtyminen marraskuulle toteutuu, tiloilla on tehtävä suunnitelmia lokakuussa erääntyvien vuokrien, lainan lyhennysten ja polttoainelaskujen hoitamiseksi, koska monet menot on vuosien kuluessa totuttu ajoittamaan maksettavaksi syyskuun tukipotista. Toisaalta kannattanee varautua mm. verosuunnittelussa siihen, että aiempaa suurempi osa tuista siirtynee maksettavaksi seuraavalle verovuodelle.

Muutoksen suuruus vaihtelee tilakohtaisesti

Tilakohtaiseen tukisumman muutokseen vaikuttavat mm. nykyisen ympäristötuen lisätoimenpidevalinnat, tilan sijainti, viljelykasvivalikoima sekä peltoalan ja eläinmäärän suhde.

Jokaisen kannattaa selvittää tukien muutoksen ja maksuaikataulujen muutokset tilakohtaisesti, koska muutokset ovat erilaisia eri tilatyypeillä. Yleispätevänä sääntönä voi pitää, että suurimmat muutokset tukitasoihin tulevat niillä, joilla nykyjärjestelmässä oli valittuna suuri määrä ympäristötuen lisätoimenpiteitä ja joilla lisäksi on paljon peltoa suhteessa eläinmäärään.

A- ja B-alue yhdeksi tukialueeksi

Perustuen ja luonnonhaittakorvauksen tukitasojen osalta A- ja B-alue yhdistyvät yhdeksi tukialueeksi. Luonnonhaittakorvauksen, perustuen ja viherryttämistuen yhteenlaskettu euromäärä hehtaaria kohti säilyy liki samansuuruisena kuin nykyjärjestelmän LFA- ja tilatuen yhteenlaskettu summa.

Alle 40-vuotiaille tilanpidon aloittaville tulee määräaikainen korotettu viisi vuotta kestävä uusi tuki ja iäkkäiltä viljelijöiltä puolestaan poistuvat luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen yläikävaatimukset.

Ympäristökorvaukseen muutoksia

Uudessa ympäristökorvauksessa lisätoimenpiteitä on valittavana vähemmän ja niistä maksettava korvaus on pienempi. Nykyisessä järjestelmässä ympäristötuen suuruus vaihteli yleisesti 130 - 200 euron välillä hehtaarilta, kun uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä hehtaarituki jää yleisesti 54 - 108 e/ha haarukkaan riippuen valituista lisätoimenpiteistä. Toisaalta osa nykyisistä erityistuista on muutettu lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi, mikä tekee niiden hyödyntämisestä entistä helpompaa ja tuo mahdollisuuksia lisäeuroihin.

Tilan sijainti vaikuttaa jatkossa ympäristötuen lisätoimenpiteiden ja kasvipeitteisyyden korvaustasoihin. Ns. kohdentamisalueella, joka kattaa lähes koko AB-alueen, tukitaso on muuta maata korkeampi.

Vaatimukset kiristyvät kotieläintilalla

Kotieläintiloille maksettava korkeampi hehtaarituki laskee ja kotieläintilan vaatimukset kiristyvät. Eläintiheysvaatimus on jatkossa 0,35 ey/ha, mikä saattaa muuttaa osalla kotieläintilan statuksen kasvitilaksi.

Tukiero luonnonhaittakorvauksessa kotieläintilan hyväksi on jatkossa 60 e/ha, kun se aiemmin oli 20 e/ha suurempi. Lisäksi ympäristötuessa oli vanhassa järjestelmässä 14 euroa korkeampi hehtaarituki kotieläintiloilla. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä tukieroa ei ole. Myös erityinen kotieläintilojen kansallinen hehtaarituki 39 e/ha poistuu.

Esimerkkitilojen tukivertailussa on hyödynetty ProAgrian Tukipuntari-palvelua

 

Siirry esimerkkilaskelmiin tästä linkistä.

 

 

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut