Suunnitelmallisella tuotannolla lammastilan talous tasapainoon

Tuotantopanosten, ostorehujen ja rakentamiskustannusten kohonneet hinnat ovat hankaloittaneet tuotannon suunnittelua. Myös maatalouspolitiikan muutokset ohjelmakaudella 2023–2027 aiheuttavat epävarmuutta. Tuotannon ja talouden jatkuva seuraaminen mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaympäristön asettamiin paineisiin.
 
Eläinaineksen laatu ja taso vaikuttavat tulokseen lihan laadun ja kasvunopeuden kautta. Karitsoiden kasvutulosten seuranta ja teuraista saatavan kilohinnan optimointi ovat tärkeitä. Lisäksi seurataan omaa rehuntuotantoa eli millä hinnalla ja millaista laatua tuotetaan. Tuotantokustannuslaskennalla selvitetään kustannusten euromäärä tuotettua kiloa kohti, jotta sitä voidaan verrata tuotteesta saatuun kilohintaan. Selkeä tuotantosuunnitelma ja uuhen ja säilörehun tuotantokustannusten selvittäminen ovat pohjana tulevan vuoden kassavirtaennusteelle. Kun talouden tunnuslukuja suhteutetaan myytyä eläintä kohti, esimerkiksi tulos tai velat per myyty karitsa, saadaan kuva tilan taloudellisesta menestymisestä. Tuotantoa ja taloutta kannattaa suunnitella yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa.
 
Kun lammastilalla suunnitellaan rakennusinvestointia, tavoitteena on helppotöiset tuotantotilat ja usein myös koneellinen ruokinta. Etukäteen on hyvä selvittää, millä edellytyksillä investointi voidaan toteuttaa. Tuotannon pitäisi kasvaa velan määrää vastaavasti. Rakennuskustannusten hallintaan voi vaikuttaa välttämällä ylilaatua rakennustavan ja materiaalien valinnoissa sekä investoinnin ajoituksella.
 
 
Marjut Viitasalo
talousasiantuntija, lihanauta- ja lammastilat
 
Asiantuntijamme löydät asiantuntijahausta:

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.