Six Sigma - mitä se on, ja mihin se perustuu?

Menetelmä tarjoaa organisaatiolle todellisen ja testatun menetelmän tuloksen ja toiminnan parantamiseen. Sillä voi lyhentää läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia sekä lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.  Six Sigma perustuu tieteelliseen metodiin, jossa hyödynnetään tilastollista ajattelua ja -menetelmiä. Keskeistä on prosessin vaihtelu, johon huomio
keskitetään. Jos vaihtelu saadaan minimoitua, toimii prosessi paremmin.
 
Six Sigma -menetelmä osoitti tehokkuutensa maitotilayrityksen kehittämisvälineenä. Prosessinohjauksen näkökulmasta sekä maitotuotosta (keskiarvo) saatiin parannettua että maitotuotoksen vaihtelua (hajonta) saatiin pienennettyä; tuotantoprosessin laatu parani ja tuottavuus kasvoi. Menetelmän käyttö antaa paljon mahdollisuuksia, käytön laajentaminen on mahdollista.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut