Sikayrittäjien johtamisvalmennus

Sikayrittäjien johtamisvalmennukseen osallistuneet lähdössä opintomatkalle Yhdysvaltoihin keväällä 2013.

ProAgrian ja Työtehoseuran järjestämä kehittävien yrittäjien johtamisvalmennuksen ensimmäinen ryhmä valmistui vuoden 2012 lopussa, jossa 17 eturivin sikatilayrittäjää suoritti valmennuksen. Valmennuksen antia ja käytännönläheisyyttä on arvostettu laajasti ja jokainen osallistuja koki saaneensa johtamisosaamista, työkaluja sekä verkostoja, joiden avulla yrityksen tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan. Erinomaiset kokemukset kannustavat käynnistämään seuraavia valmennusryhmiä.

Työkaluja johtamiseen - näkökulmia kehittämiseen

Kantavana periaatteena valmennuksessa oli se, että koulutuksen annin pystyi viemään heti käytäntöön, omaan johtamiseen ja yrityksen toiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Oman yrityksen kehittämisen ja käytännönläheisyyden näkökulmasta valmennuksen aikana johdettu kehitysprojekti oli konkretiaa parhaimmillaan. Projektien aiheet painottuivat mm. henkilöstöjohtamisen kehittämiseen, yhtiöittämiseen, merkittävään investointiin, taloushallinnon kehittämiseen ja tuotantoprosessin järjestelmälliseen hallintaan. Hyvin suunniteltu ja johdettu projekti toi välittömästi valmennuksen kustannukset moninkertaisena takaisin.  

Valmennus kehitti sekä tietoa, taitoa, että asennetta ja opetusmenetelmät painottuivat monipuoliseen käytännön johtamistilanteiden harjoitteluun. Verkottuminen ja keskustelut muiden yrittäjien kanssa olivat tärkeä osa valmennusta. Valmennus muistettiin ennen kaikkea tasapainoisesti eri menestystekijöitä esillä pitävänä pakettina, jonka lopputuloksena yrityksen tulos on turvattu, johtaminen on esimerkillisen hyvää, toiminnan prosessit sujuvat ja ovat tehokkaita, työhyvinvointi on kunnossa sekä asiakkaat ja kumppanit ovat tyytyväisiä. 

Hyvä johtajuus on lisännyt henkilöstön työtyytyväisyyttä

Janne Toikka Luumäeltä on yksi valmennuksen suorittaneista sikayrittäjistä. Hänellä on 3000 lihasikapaikan sikala ja sen lisäksi peltoviljelyä. 

Olen erittäin tyytyväinen, että päätin lähteä valmennukseen mukaan. Valmennuksen ansiosta yritykseni johtaminen on aiempaa konkreettisempaa. Nykyään osaan varautua paremmin yllättäviin tilanteisiin ja toimia niissä oikein. Osaan ottaa työntekijät paremmin huomioon toiminnan suunnittelussa. Lisäksi yrityksen tuloksia niin tuotannon kuin talouden osalta seurataan aktiivisesti yhdessä työntekijöiden kanssa. Avoimuus on lisääntynyt merkittävästi ja se on näkynyt positiivisesti henkilöstön keskuudessa. Valmennuksesta jäi kipinä jatko-opiskeluun johtamisen teeman ympärillä. Harkitsen opiskelun aloittamista avoimessa yliopistossa ja minua kiinnostavat etenkin talousaineet.

Koulutuksen aikana luoduista verkostoista on hyötyä myös tulevaisuudessa

Vesa Harjunmaa tuli hakemaan valmennuksesta tukea ison lihasikalan toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen sekä oman yrityksensä kehittämiseen. Vesa vastaa Huittisissa Satapossu Oy:n toiminnasta, jolla on 3000 lihasikapaikkaa. Lisäksi hänen omalla tilallaan on noin 800 lihasikapaikan sikala peltoviljelyineen.

Valmennuksen paras anti oli oman rohkeuden lisääntyminen. Sain päätöksien tekemiseen sekä henkilöstöjohtamiseen varmuutta, osaan toimia oikein ongelmatilanteissa sekä talousosaaminen on vahvistunut. Tärkeä anti oli myös verkostoituminen muiden osallistujien kanssa. Ne ovat poikineet monia mielenkiintoisia kuvioita ja tutulle on aina mukava soittaa, kun haluaa kysyä neuvoa.

Delegoimaan oppii harjoittelemalla 

Mäkelän Johanna Alavudelta sai valmennukselta paljon tukea suuren porsastuotantotilan johtamiseen. Hänellä on miehensä Martin kanssa 400 emakon porsastuotantoyksikkö. 

Olen oppinut kirjaamaan kaikki tärkeät asiat paperille ylös, henkilöstöjohtamiseen olen saanut useita käytännönläheisiä neuvoja ja nykyään esimerkiksi kehityskeskustelu työntekijöidemme kanssa on perusrutiineja. Nykyään osaan jakaa työtehtäviä paremmin muille ja mikä tärkeintä, olen oppinut pitämään itsestäni sekä jaksamisestani huolta! Valmennuksessa harjoittelimme paljon ja nyt kun valmennuksen suorittamisesta on kulunut hetki aikaa, alkavat harjoitteet loksastamaan paikoilleen käytännön tilanteissa meidän yrityksessä. 

Niin Janne, Vesa kuin Johannakin suosittelevat kaikille yrittäjille osallistumista ProAgrian järjestämään johtamisvalmennukseen. 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut