Rakennuttajapalvelut

Onnistuneen rakennuksen saaminen edellyttää hankkeen suunnitelmallista läpivientiä. Suunnittelemaan ei pidä lähteä suinpäin vaan hankkeen tarpeellisuus ja laajuus on tarkoin suunniteltava. Rakentamista varten kannattaa hakea kokemuksia hiljattain rakentaneilta ja ProAgrian asiantuntijoilta.
 
Suunnittelu on hyvä aloittaa liiketoimintasuunnitelman, rakennustarpeet määrittelevän tilaohjelman ja kustannusarvion teolla. Siinä tehdään merkittävimmät valinnat liittyen tarvittavaan toimintaan ja sen laajuuteen. 
 
Hankesuunnittelun aloittamisesta rakentamisen aloittamiseen kannattaa varata aikaa vuoden verran. Aikaa kuluu vaihtoehtojen läpikäymiseen, kustannusvertailuun, lupien hakuun, rakentamisen valmisteluun, tarjousten kyselyyn jne.
 

Investoivan tilan tiimi - laajentavalle ja kehittävälle tilalle

 
ProAgrian Rakennussuunnittelu/Investoivan tilan tiimi auttaa selvittämään hankkeen oikean laajuuden ja eri vaihtoehdot.
 
ProAgrian investoivan tilan tiimi tukee kehityshankkeen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Tiimiin kootaan kulloinkin sopivimmat eri alojen asiantuntijat asiakkaan tueksi.
 
Asiantuntijatiimeissä on mukana rakentamisen ammattilaisten lisäksi kasvi- ja kotieläintuotannon sekä talouden asiantuntijoita.
 
Selkeät suunnitelmat ja toteutuksen tuki auttavat yrittäjää tavoiteltuun lopputulokseen suunnitellussa aikataulussa ja budjettiraameissa.
 

Rakennushankkeen kulku

 
TARVESELVITYSVAIHEESSA selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tulokset kootaan tarveselvitykseksi, joka määrittelee hankkeen perusolemuksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös.
 
HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös.
 
RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEESSA kehitetään hankesuunnitelman pohjalta lopputuotteen arkkitehtoninen ratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Tuotesuunnittelun ollessa riittävän pitkällä päätetään urakointitapa, valmistellaan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urakkasopimukset.
 
RAKENTAMISVAIHEESSA hankkeen suunniteltu lopputuote rakennetaan. Rakentamisvaihe alkaa, kun rakentamisesta tehdään urakkasopimus. Vaihe päättyy rakennuksen vastaanottopäätökseen.
 
KÄYTTÖNOTTOVAIHEESSA perehdytetään käyttäjät rakennuksen käyttöön ja käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta. Hankkeen vaiheena käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastukseen.
 
 

 

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Investoivan tilan tukitiimi

    Osaajien yhteistyöllä varmistat, että kaikki näkökulmat on otettu huomioon investoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.