PRO AKIS -projekti

Prospects for Farmers’ Support: Advisory Services in European Agriculture Knowledge and Information System

ProAgria on aktiivisesti mukana kansainvälisessä PRO AKIS projektissa (Prospects for Farmers’ Support: Advisory Services in European Agriculture Knowledge and Information System) jonka päätavoitteena on luoda kattava kuvaus EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvonta- ja tietojärjestelmistä. Projektin tarkoituksena on tarkastella ja kehittää EU-jäsenmaiden maatalouden ja maaseutualueiden neuvontapalveluja muuttuvassa poliittisessa ympäristössä.

PRO AKIS- projektin tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • miten ja mistä lähteistä viljelijät saavat luotettavaa ja asiaan liittyvää tietoa sekä tukea ja neuvoja toimintansa jatkuvaan kehittämiseen, ongelmien onnistuneisiin ratkaisuihin, ulkoisten odotusten vastaamiseen sekä kehitysmahdollisuuksiin?

Maatalouden tietämysverkostot (AKIS) kuvaavat tiedonkulkua ja tukipalveluja eri maataloussektorien välillä. AKIS tarjoaa maaseutuyrityksille ja maanviljelijöille merkityksellistä tietoa ja verkostoja maatalouden uusimpien innovaatioiden ympärillä.

Hyvin toimivat maatalouden neuvontapalvelut ovat yksi keskeinen keino parantaa maatalouden ja maaseutualueiden ongelmanratkaisuja, tiedon jakamista ja innovaatioita tuottavia prosesseja.

PRO AKIS – projektin päätavoitteet

 • kehittää käsitteellinen viitekehitys EU-laajuiselle maatalouden neuvontapalveluiden tietämysverkostojen (AKIS) arvioimiselle
 • luoda kattava tietokanta EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontapalveluiden toimielimistä ja sidosryhmistä
 • tutkia erilaisten tapaustutkimusten avulla seuraavia haasteita:
  • pienviljelijöiden mahdollisuudet saada asianmukaista ja luotettavaa tietoa
  • tieteellisten tutkimusten aihealueiden ja viljelijöiden tarpeiden kohtaaminen
  • innovaatiolähtöisien maaseutuverkostojen tukeminen
 • nostaa esille tietämysverkostojen onnistumisia, vahvuuksia ja heikkouksia tapaustutkimuksien vertailevien arviointien ja analyysien avulla
 • kehittää poliittisia suosituksia Euroopan maatalouden innovaatiojärjestelmien vahvistamiseksi

PRO AKIS – projektin toteutus ja koordinointi

PRO AKIS-projektissa ovat mukana kaikkien EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontaorganisaatioita ja tutkimuslaitoksia. Sen koordinoinnista vastaa seuraavat eurooppalaiset yhteistyötutkimuslaitokset: James Hutton Institute (Skotlanti), University of Hohenheim (Saksa), the Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (Saksa), the National Institute for Agricultural Research (Ranska), University of Tras-os-Montes ja Alto Douro (Portugali), the University of Agriculture in Krakow (Puola), Agricultural University Plovdiv (Bulgaria) ja the Knowledge Centre for Agriculture (Tanska).

Kattavat raportit kaikkien EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontapalveluista

Projektin yhtenä päätavoitteena oli tuottaa kattavat raportit, joissa esitellään kaikkien EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontapalvelujen tilanne ja innovaatioverkostojen toiminta.

Nämä raportit sisältävät kuvaukset mm. maatalouden neuvonnan historiasta, maatalouden nykytilasta, maatalouspolitiikasta, rahoitusmekanismeista, neuvonnan menetelmistä, henkilöstöresursseista ja asiakkaista, neuvontatyön suunnittelusta ja ohjelmoinnista sekä siitä miten FAS (Farm Advisory System) kussakin jäsenmaissa on otettu käyttöön.

Hankkeen tulokset esitellään sähköisenä tietokantana. Tietokanta tarjoaa ydintiedot EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontapalveluista ja informaatioverkostoista. Avainsanojen avulla löydät helposti tietoa eri toimijoista. Tietokannan sisältö perustuu täysin jäsenmaiden tekemiin maaraportteihin ja raporttien tekijöiden näkökulmiin ja tilannearviointeihin. Sähköinen tietokanta ei täten edusta kaikkia EU-alueen maatalouden neuvontajärjestelmiä tasapuolisesti, mutta se on yksinkertaistettu katsaus, tarkoituksena materiaalien ja tiedonrunsauden jäsentäminen. Tietojen validisuuden vuoksi suositellaan sähköisen tietokannan rinnalla luettavan maaraportteja. Joidenkin jäsenmaiden maatalouden neuvontapalveluiden välillä on suuriakin eroja (esim. täysin yksityinen maatalouden neuvontasektori vs. maatalouskamarit) ja tästä johtuen myös sähköisen tietokannan termien välillä saattaa ilmentyä ristiriitoja.

EU-27 jäsenmaiden maatalouden neuvontapalveluista luotiin myös kartta. Kartan tarkoituksena on visualisoida tietokannan sisältöä.

Suomen maatalouden neuvontapalveluiden kuvaus

Suomen maaraportti suunniteltiin ja toteutettiin vuoden 2013 aikana. Raportin toteutuksesta vastasi ProAgria Keskusten Liitto, PRO AKIS- projektin tiukkojen ohjeiden mukaisesti. Suomen maaraportin sisältö perustuu ProAgrian sisäisiin asiakirjoihin, maatalouden erikoisneuvontajärjestöille teetettyyn kyselytutkimukseen sekä maatalouden neuvontajärjestöjen sidosryhmien asiantuntijoille teetettyihin puolistrukturoituihin haastatteluihin. Jotta Suomen maaraportin laatu ja tietojen kattavuus olisivat valideja, maaraportti on tuotettu puolueettomasta näkökulmasta.

ProAgria Keskusten Liitto kiittää kaikkia maaraporttiin osallistuneita tahoja erinomaisesta yhteistyöstä.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Danuta Lehto,

ProAgria Keskusten Liitto p. 043 825 01 04, danuta.lehto@proagria.fi

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.