Pohjoismainen yhteistyö

RUOTSI - Hushållningssällskapen

Hushållningssällskapen toimii Ruotsissa maatalouden neuvontaorganisaationa. Organisaatiossa työskentelee noin 700 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 86 M€.

Neuvontaorganisaatio ei saa suoraa valtion rahoitusta. Hushållningssällskapen toimii koko maassa ja sillä on keskuksen lisäksi 18 eri alueyksikköä, joista osa on yhtiömuotoisia. Alueyksiköt ovat suhteellisen itsenäisiä eikä toiminnalle ole määritelty keskinäistä strategista ohjausta.

Hushållningssällskapen on yksityinen jäsenten omistama yritys ja sillä on tällä hetkellä noin 41 000 jäsentä. Neuvontaorganisaation tarjoamat palvelut ovat hyvin samanlaisia Suomen ProAgrian tarjoamien palveluiden kanssa. Hushållningssällskapen tarjoaa näiden lisäksi palveluita vielä maataloussektoriin liittyvässä lukiokoulutuksessa.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.hush.se/

NORJA - Norsk Landbruksrådgiving

Norjan maatalouden neuvontaorganisaatio Norsk Landbruksrådgiving (NLR) on jakaantunut keskuksen lisäksi 41 suhteellisen itsenäiseen eri alueyksikköön. Neuvonta kattaa koko maan ja neuvontaorganisaatiolla on noin 25 000 jäsentä ja työntekijöitä on tällä hetkellä noin 270. NLR:n liikevaihto vuonna 2012 oli 24 M € ja valtionavun osuus koko organisaation budjetista on noin 19 prosenttia.

Norsk Landbruksrådgiving on maatalouden neuvonnan lisäksi keskittynyt myös tutkimustyöhön. Neuvontapalvelut ovat keskittyneet kasvintuotantoon, tekniikkaan, talouteen sekä ympäristö ja energia-asioihin. Kotieläinneuvonta on pääosin neuvontaorganisaation ulkopuolella.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.lr.no/

TANSKA - Videncentret for landbrug ja The Danish Agricultural Advisory Service

Videncentret for landbrug VFL (The Knowledge Centre for Agriculture) ja The Danish Agricultural Advisory Service (DAAS) ovat Tanskan johtava maatalouden tutkimuskeskus ja neuvontaorganisaatio.

VFL:n keskusyksikkö sijaitsee Århusissa ja sen lisäksi on 32 alueellista keskusta eri puolilla Tanskaa. Alueelliset keskukset ovat pääosin yhtiömuotoisia jotka kilpailevat keskenään, myös keskusyksikön kanssa. Lähes ainoa yhteistyömuoto on keskusyksikön niin sanottu ”partnerråd”, jossa alueyhtiöillä on kaksi edustajaa. Alueyhtiöt ostavat kolmanneksen keskusyksikön palvelukehityksestä ja muu kehitysrahoitus on hankittava itse. Vuonna 2012 VFL:n liikevaihto oli 80 M€. Keskusyksikön asiakasrahoituksen osuus on 62 prosenttia, valtionavun osuus 15 prosenttia ja loppuosa tulee pääosin projektirahoituksen kautta. VFL:llä on työntekijöitä 550 henkilöä ja kaikki keskukset yhteenlaskettuna työllistävät 3500 työntekijää. VFL on sekä viljelijöiden omistama että käyttämä. Keskusyksikön päätehtävänä on rakentaa vankka suhde tutkimuksen ja viljelijöiden välille. Tämä tapahtuu tekemällä arvokasta tutkimustyötä, jossa tulokset välitetään yhdessä alueellisten neuvontajärjestöjen kanssa suoraan viljelijöille.

Tanskan malli on suhteellisen monimutkainen matriisiorganisaatio, jossa on useita yhtälöitä, organisaatioita ja yhteistyöryhmiä. Tutkimustyön ja neuvonnan aihealueet ovat keskittyneet pääosin samoihin asioihin kuin Suomen ProAgria.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.vfl.dk/

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.