Onko metsätilan sukupolvenvaihdos ajankohtainen?

Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ja tehdä hyvissä ajoin. Huolellisesti suunniteltu sukupolvenvaihdos minimoi vaihdoksen kustannukset.

Sukupolvenvaihdos aloitetaan kartoittamalla lähtötilanne ja asettamalla tavoitteet prosessille. Metsäomaisuuden arviointi tehdään ensisijaisesti metsäammattilaisen laatiman tila-arvion perusteella.

Sukupolvenvaihdossuunnittelussa olennainen osa on talousasioiden huomioon ottaminen. Verosuunnittelun avulla vältytään yllätyksiltä, joita voi seurata perintö- tai lahjaveroista. Rahoitussuunnittelun kautta selvitetään SPV-kaupan rahoitus, perintö- tai lahjaverot ja sisarosuuksien hoitaminen.

Tavoitteena on, että metsätilakokonaisuus siirtyy sellaiselle jatkajalle, joka hoitaa ja hyödyntää metsää tehokkaasti. Aina ei korkea hakkuumäärä ole hyödyntämisen peruste, mm. erilaiset luonto- ja virkistäytymisvaihtoehdot tulevat usein kysymykseen.

Hoida puukaupat ajoissa ja hanki ennakkoratkaisu verottajalta

Hakkuumahdollisuudet kannattaa selvittää hyvissä ajoin, sillä luovutusvuonna tehdyistä puukaupoista ja kauppahintaeristä ei voi tehdä metsätalousvähennystä. Ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta on hyötyä sukupolvenvaihdosta tehtäessä. Siitä saadaan hakkuumahdollisuuksien lisäksi selville metsätilan käypäarvo.  Sitä tarvitaan, kun selvitetään mahdollisia perintö- ja lahjaveroja, sisarosuuksia tai metsätilan jakoa.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa mm. kauppana, lahjaluontoisena kauppana, lahjoituksena, perintönä tai testamentin avulla. Verottajalta voi hakea ennakkoratkaisun, jos haluaa varmistaa asiaan liittyvän verokohtelun.
.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut