Monialainen maatila Jokinotkon karjatila käyttää ProAgrian yrityspalveluja

Keiteleläinen Jokinotkon karjatila ja yrittäjät Jenni Lemettinen miehensä kanssa hyödynsivät ProAgria Itä-Suomen tarjoamaa yritysten kehittämispalvelua matkailuliiketoiminnassaan. Palvelun avulla yrittäjät saivat apua investointitilanteeseen laajentaessaan toimintaansa.

Jokinotkon karjatila on monialainen maatila, jossa maatalouden saralla harjoitetaan lihantuotantoa, tilalla on noin 30 lihanautaa sekä noin 30 lammasta. Yrittäjä Lemettinen kertoo, että tilalla on tehty suoramyyntiä kolmen vuoden ajan ja nykyään tilan lihan tuotannosta kaikki 100 % menee oman maatilapuodin sekä nettikaupan kautta. Maatilapuodissa myydään tilalla tuotettujen lihojen lisäksi kananmunia ja lähialueen tilojen tuotteita sekä käsitöitä. Tilan toimintoja on monipuolistettu hyödyntämällä tilaa maatilamatkailuun, tarjolla on aamiaismajoitusta varten kaksi isoa majoitushuonetta, joissa vuodepaikkoja on yhteensä 12 kpl ja erilliset kokoustilat noin 20 henkilölle. Tilalla järjestetään myös erilaisia ohjelmapalveluja tilavierailuista lasten syntymäpäiväjuhliin tai tyky-toimintaan.

 

Tilan kokonaisuus on monipuolinen, mutta toisaalta haasteitakin on, varsinkin näinä taloudellisina aikoina. Kuitenkin varmuus omien valintojen oikeellisuudesta on kasvanut. ”Monialaistaminen on ollut oikea ratkaisu tilan kokonaisuutta ajatellen” sanoo yrittäjä. ”

ProAgrian yrityspalveluita käytettiin apuna prosessissa, jossa haluttiin laajentaa tilan matkailuliiketoimintaa. Yrityksen seuraava laajentamissuunnitelma on kunnostaa vanha riihi palvelemaan erilaisissa tilaisuuksissa, tilaa juhla- ja kokousvieraille on tulossa noin 100 hengelle. Lisäksi vieraita varten rakennetaan pihasauna.

 

Yritysten kehittämispalvelusta apua liiketoiminnan laajentamiseen

ProAgria Pohjois-Savon yritysasiantuntija Marjatta Räsänen toimii yrittäjien apuna uutta investointia suunniteltaessa. Marjatta Räsänen kävi yrittäjien kanssa yhdessä läpi yrityksen nykytilan sekä liiketoimintasuunnitelman ja yhdessä laadittiin tavoiteltu strategia, hinnoittelu sekä laadittiin tulosennuste. Lisäksi tehtiin markkinointisuunnitelma ja käytiin läpi suunnitellun investoinnin rahoitusvaihtoehdot. Yrittäjää opastettiin rahoitukseen liittyvissä asioissa ja rahoituksen hakemisessa.

Palvelu toteutettiin ELY-keskuksen tukemalla konsultointipalvelulla, yritysasiantuntija Marjatta Räsänen on hyväksytty kehittämispalvelujen konsultti. Yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa palvelujen strategiasta. Palvelut ovat ELY-keskusten vahvasti tukemia (jopa 80%) ja vahvan tuen ansiosta palveluja totuttamaan on valittu maan parhaat asiantuntijat, joilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä erinomainen kokemus alalta.

Jokinotkon karjatila suosittelee ProAgrian yritysasiantuntijapalveluita muillekin yrittäjille

Yrittäjät halusivat käyttää toiminnan suunnitteluun ulkopuolista apua, jotta omaa aikaa säästyisi muihin töihin. Lisäksi haettiin laskelmien asiantuntijaa, sillä yrittäjäpariskunnan oman osaamisen vahvuudet ovat muussa tilan toiminnassa. ProAgrian palvelut olivat yrittäjille entuudestaan tuttuja. Sopiva palvelukokonaisuus ja asiantuntija löytyivät helposti ProAgrian nettisivujen kyselyn kautta.  

Yrittäjä Lemettinen on tyytyväinen ProAgrian Marjatta Räsäsen tuottaman palvelun kautta muodostuvaan hyötyyn. Yrittäjä saa apua rahoittajatahojen vaatimiin suunnitelmiin ja laskelmiin. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa yhdessä laaditut suunnitelmat kannattavuuslaskelmineen tuovat varmuutta ja antavat aikaa muihin tilan tehtäviin. Palvelun ajoitus oli oikea-aikainen, investoinnin kynnyksellä, ja kehittämispalvelun kokonaisuus konkretisoi omaa näkemystä tilan nykytilasta sekä tulevaisuudesta. ”Voin suositella ProAgrian palveluja muillekin yrittäjille.” sanoo yrittäjä Lemettinen.

Lisätietoja ProAgria Pohjois-Savon yritysasiantuntija Marjatta Räsänen.

 

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.