Investoivan tilan tukitiimi

Huolellisella esisuunnittelulla vaikutetaan merkittävästi hankkeen onnistumiseen. Olemme saaneet hyviä tuloksia muodostamalla asiakkaan toivomista asiantuntijoista tukitiimin, jotka jo suunnitteluvaiheessa pyrkivät ohjaamaan suunnittelua toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneeseen ratkaisuun.
Tiimityön tuloksena on aikataulussa ja budjetissa valmistuva, tilan resurssien näkökulmasta järkevä investointi, joka ottaa huomioon tilakokonaisuuden.  Keskeistä toimintamallissa on toimijoiden yhteistyö, kokonaisuuden hallinta ja yrittäjän uuden isomman yksikön johtamiseen tarvittavan osaamisen varmistaminen.
 
Eri alojen osaajien yhteistyöllä varmistuu, että kaikki näkökulmat on otettu huomioon investoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Tiimi voi koostua esimerkiksi talouden, kotieläintuotannon ja rakennussuunnittelun asiantuntijoista. Tiimi on tukena myös investoinnin käyttöönotossa ja investoinnin jälkeen varmistamassa investoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Investoivan tilan tiimi koostuu:

  • talouden asiantuntijasta, jonka avulla varmistat investoinnin olevan oikeasta lähtökohdista suunniteltu ja tavoitteeltaan realistinen
  • tuotannon asiantuntijasta, joka huolehtii kanssasi tuotannon pysymisestä kasvun mukana niin ruokinnan, kasvintuotannon ja eläinmäärien osalta
  • rakentamisen asiantuntijasta, joka varmistaaa rakennuskokonaisuuden toimivuuden työn käytön ja eläinten olosuhteiden kannalta

Esimerkiksi navettainvestoinnissa yrittäjän tueksi muodostettu tukitiimi voi koostua ruokinnan, rehun tuotannon, talouden ja rakentamisen asiantuntijoista, eläinlääkäristä sekä meijerin ja pankin edustajista.
Talouden asiantuntijan tai tilitoimiston kiinnittäminen tukitiimiin antaa yrittäjälle enemmän aikaa keskittyä tuotannon pyörittämiseen, rakennusinvestoinnin aikana esille tulevien juoksevien asioiden hoitamiseen ja käyttöönoton varmistamiseen.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut