Investoinnin jälkeen

Tuotannon käynnistäminen ja varmistaminen

Investoinnin jälkeen tuotannon käynnistymisen tulee olla suunnitellun mukaista. Tuotantotoiminnalle aiheutuu lisäkustannuksia, kun tuotantoa ei pystytä pyörittämään potentiaalisella kapasiteetilla. Viivästykset eivät välttämättä tunnu mittavilta, mutta kun niitä aletaan maksaa takaisin tuotetuilla maitolitroilla tai lihakiloilla, tuntuvat pienetkin lisäkustannukset suurina.

Erityisesti tuotantotoiminnan alkuvaiheessa eläinten, hoitotyön sekä päivittäisen valvonnan tulee olla aktiivista. Huolellisesti suunnitelluilla työtavoilla voidaan varmistaa eläinten ja yrittäjän hyvinvointi tuotantotoiminnan alkuvaiheessa. Ongelmien kohtaaminen heti alussa voi vaarantaa koko yritystoiminnan, jolloin toiminnan käynnistämisessä kannattaa käyttää ulkopuolista apua.

Talouden ennakoiva budjetointi ja seuranta

Investointiprosessin aikana kriittinen tekijä on yrityksen maksuvalmiuden säilyminen. Maksuvalmius muodostuu monimutkaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää investointien kustannukset, rahoituksen, nykytuotannon kassavirran sekä kokonaisinvestoinnin vaikutuksen maatilan tuloihin, menoihin ja työmäärään. 

Pahimmassa tapauksessa investoinnin eteneminen voi viivästyä maksuvalmiusongelmien takia tai käyttöpääoman puuttumisen takia käyttöönotto voi viivästyä. Ennakoimalla ja seuraamalla kassavirtoja säännöllisesti varmistetaan, että laskut pystytään hoitamaan ajallaan ja rahat riittävät suunniteltuihin hankintoihin. Huolellisella seurannalla ehditään reagoida riittävän ajoissa, jos kustannusarvio on ylittymässä.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut