Aseta tavoitteet yrityksesi kilpailukyvyn varmistamiseksi

Johtaminen on järjestelmällistä työtä, jolla yrityksen toimintaa ja kannattavuutta pyritään parantamaan. Tämä on tarpeen myös yhden ja kahden hengen yrityksissä. 

Johtaminen lähtee liikkeelle yrityskokonaisuuden hallinnasta ja päämäärien asettamisesta eli strategisesta johtamisesta. On tärkeätä ymmärtää tulosten ja prosesseissa tapahtuvan tekemisen välinen yhteys eli prosessien toimintaa muuttamalla voidaan parantaa tuloksia. Päätökset tehdään mitattujen tulosten perusteella.

Hyvä johtaminen on elintärkeätä tilan muutosvaiheissa kuten sukupolvenvaihdosten, laajennusinvestointien ja tuotannon muutosten yhteydessä. Asiantuntijoiden ja muiden yrittäjien tietotaidon hyödyntäminen sekä toisilta oppiminen eli benchmarking ovat osa tuloksellista johtamista. Tärkeintä on oman yrityksen tilanteen totuudenmukainen arviointi, vahvuuksien löytäminen, päämäärän asettaminen ja oikeiden toimenpiteiden valinta.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut