Ajan- ja kiireenhallinta ja työnohjaus

Liian suuri työmäärä on kuormittavimpia asioita maatalousyrittäjän työssä. Kiire on kielteinen tunnetila, joka voi jopa sairastuttaa pitemmän päälle. Kiire ei siis ole ihmiselle itselleen hyvästä, mutta työkään ei jatkuvassa kiireessä ole tuloksellista.
Mitä keinoja yksilöllä itsellään on selättää tuntemaansa kiirettä ja miten työnohjaus voi olla tässä tukena. Työnohjaus on jaksamista ja työn laatua edistävä oppimispolku, jossa ohjattava oppii itsestään ja tunnistaa tapansa tehdä työtä. Työnohjaaja tapaa ohjattavan säännöllisesti pitemmän ajan – yleensä vähintään vuoden - ja on rinnalla kulkija, kysymysten tekijä ja tarvittaessa myös kyseenalaistaja. Työnohjaus voi auttaa parempaan ajanhallin-taan, jos ohjauksen avulla saadaan kasvate-tuksi mm. seuraavia kiireenhallinnassa tarvittavia kykyjä (Järnefelt 2002).  Essee kokonaisuudessaan liitteenä.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut