Kohti kuluttajalähtöistä lammastuotantoa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tuotti asiantuntijaselvityksen lammasketjun toiminnan nykytilasta ProAgria Etelä-Savo ry:n Tosilampurin tietolaari –hankkeen tilauksesta vuonna 2014. Selvityksen rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Haastattelututkimuksen avulla selvitettiin pääkaupunkiseudun kuluttajien odotuksia, arvostuksia ja ostokäyttäytymistä lampaanlihaan ja lammastuotteisiin liittyen. Lammasketjun toimijoille järjestetyssä työpajassa pohdittiin, mitä lammasketjussa tulisi kehittää, jotta toiminta olisi kannattavaa ja se vastaisi kuluttajien toiveisiin.

Puolet pääkaupunkiseudun haastatelluista kuluttajista osti lampaanlihaa vain juhla- ja sunnuntairuoaksi, usein neljän henkilön ja sitä suuremmissa pakkauksissa. Haastattelututkimukseen vastanneiden asiakkaiden lampaanlihan kulutus oli ollut viime vuosien aikana ja on edelleen tulevaisuudessa kasvussa. Mieluiten kuluttajat ostaisivat kotimaista lampaanlihaa marketeista muiden ostosten yhteydessä, mutta joinakin vuodenaikoina sitä on haasteellista saada tai ei ole saatavana laisinkaan. Kuluttajat toivoivat kauppojen tarjontaan lisää kotimaista tuoretta lampaanlihaa eri muodoissa, mutta myös valmiiksi jalostettuina tuotteina. Kuluttajat toivoivat myös lisää tietoa lampaanlihan tuotannosta ja monipuolisista käyttömahdollisuuksista ruoanvalmistuksessa. Kuluttajat toivoivat, että kaupat ottaisivat pientuottajien tuotteita helpommin myytäväksi tarjonnan monipuolistamiseksi.

Lammastalouden suurimmat haasteet Suomessa ovat kannattavuus ja kotimaisen lampaanlihan ympärivuotinen saatavuus ja saavutettavuus. Kannattavuuden parantamiseksi tulee kehittää uusia toimintatapoja, liiketoimintamalleja, logistiikkaa, erilaisia myyntikanavia ja monipuolisempaa tuotetarjontaa. Ympärivuotinen ja tasalaatuinen lampaanlihan saatavuus edellyttää alueellisten tuottajien ja koko tuotantoketjun yhteistyön tiivistämistä sekä tavoitteellista tuotantoketjun suunnittelua. Monipuolisempaa tuotetarjontaa tulee kehittää yhteistyössä teurastamojen ja ruhojen leikkuusta vastaavien kanssa. Saavutettavuuden parantamiseksi viestintää tulee lisätä ja markkinointia suunnitella yhdessä kauppiaiden kanssa.

Kuluttajat luottivat kotimaisiin tuotantotapoihin ja arvostivat vastuullisesti tuotettua kotimaista lampaan lihaa. Lihaa pidettiin maukkaana ja terveellisenä. Kotimaisen lampaanlihan mielikuva osoittautui niin hyväksi, että se voitaisiin brändätä ”erikoistuotteeksi”, josta yhtenä esimerkkinä gourmet leikattu ja tuottajan/tilan nimellä tarjottu lampaanliha-annos ravintolassa. Lampaanlihan markkinoinnissa voidaan hyödyntää entistä enemmän vastuullisuutta sekä eri vuodenaikoihin painottuvaa raaka-ainekäyttöä ja sesonkiruokaa. Lammasketjun kannattaa yhteistyössä ideoida sesonkien mukaisia markkinointikampanjoita, joissa esim. maistatettaisiin lampaanlihasta valmistettua ruokaa ja jaettaisiin vuodenaikaan sopivia ruoka-ohjeita.

Lisätietoja:

Raija Räikkönen, projektikoordinaattori                                    Jaana Kotro, tutkija

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT                   Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

raija.raikkonen@mtt.fi                                                                  jaana.kotro@mtt.fi

 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut