Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi)

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 30.6.2022.

Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Itä-Suomi. Lisäksi tehdään vahvaa yhteistyötä MTK Pohjois-Savon kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto sekä yksityisrahoittajina Yara, Hankkija, Osuuskunta Maitosuomi (ent. Osuuskunta Itämaito) ja Elho.

VarmaNurmi -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta:

1) Tuotantovarmuutta nurmenviljelyyn

 • Lajit ja lajikkeet viljelyvarmuuden lisääjinä
 • Sään ääri-ilmiöt – kuivuus ja märkyys: vaikutus nurmirehun laatuun
 • Typen vastefunktiot - karjanlanta ja mineraalityppitäydennys
 • Satokartoitukset

 2) Säilörehun vaihtoehtoiset korjuustrategiat

 • Nurmenkorjuun strategiavaihtoehto Pikkukakkonen
 • Katovuoden ruokintamalli
 • Tuotantokauden alun Terästysrehu

3) Tilamallien kehittäminen ja testaaminen

 • Tilamallien kehittäminen
 • Tilamallien testaaminen ja tilakäynnit

4) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö

 • Pienryhmätoiminta.
 • Pilottitilatoiminta.
 • Kv-viestintä

5) Hankkeen koordinointi

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä, kehittää säilörehun tuotantoon täsmäratkaisuja, jotka vastaavat lypsylehmien ruokinnan tarpeisiin, tuottaa työkaluja nurmentuotannon lohkokohtaiseen suunnitteluun ja tuotantopanosten oikeaan kohdentamiseen, lisäten resurssitehokkuutta sekä toteuttaa hankkeen teemojen mukaisia toimenpiteitä pilottitiloilla yhteistyöverkostossa tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja maatilayrittäjien kanssa.

ProAgria Itä-Suomen päätehtävä hankkeessa on VarmaNurmi pienryhmätoiminnan organisointi. Pienryhmä tapaamisissa käsitellään hankkeen teemoja ja nopeutetaan tiedonsiirtoa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välillä.


Jaa

Hanketoimijat

 • Tiina Hyvärinen
  Kasvintuotannon asiantuntija, vanhempainvapaalla
  ProAgria Itä-Suomi, Iisalmi
 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut