RavinneRenki

RavinneRenki   26.6.2015-28.2.2019

Keskeisimmät teemat

Ravinteiden kierron tehostaminen

 • Lannan /ravinteiden käytön tehostaminen ja ravinnehävikkien minimointi:
  - Lietteen syyslevitys
  - Varastokalium
  - Ravinteiden oton biologia / maan tiivistyminen
 • Ympäristötoimenpiteiden kannattavuus ja kohdentaminen

Valumavesien hallinta

 • Pistekuormituksen hallinta maatilalla
 • Kosteikot ja suojavyöhykkeet
 • Pohjavesialueet ja karjatalous
 • Ravinnehuuhtouman mallinnus

Ilmastonmuutoksen ennakointi / varautuminen!
 

Tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja yhteistyötä

 • Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi ja testaus Itä-Suomen oloissa
  - Tutkimustila Halola, havaintokoetilat   Peltosalmi, Hingunniemi ja Karila sekä   havaintomaatilat Pohjois-Karjalassa ja   Pohjois-Savossa
 • Koulutusta ja tiedotusta: Teemapäivät, pellonpiennarpäivät, työnäytökset ja opintokäynnit; tietopankki (videot, tietokortit, oppaat) sähköisenä
 • Yhteistyötä: Savonia-amk, Luke, ProAgriat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Karelia-amk, YSAO, SYKE,  Savo-Karjalan vsy, SYKE,  ItäMaito, MTK,  maatilat, ELY-keskus
  - Lantalogistiikka, Nurmet Rahaksi,   WaterPro, Ravinnepiika, Rannat kuntoon, ORANKI…

Toiminta ProAgria Pohjois-Karjalan osalta

 • Pellonpiennartilaisuudet, järviruon korjuu- ja levitysnäytökset, konenäytös
 • Havaintomaatilat: 5 kpl (teemat: ravinteiden oton biologia, varastoravinteet, järviruoko)

Lisätiedot: Kaisa Matilainen

http://ravinnerenki.savonia.fi
https://www.facebook.com/ravinnerenki

Teija Rantala  teija.rantala@ savonia.fi  p. 044 7855 522

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut