Polku maaseutuyrittäjyyteen

Hanke on päättynyt 31.12.2014

ProAgria Pohjois-Savo toteuttaa koko maakunnan alueella neuvonta- ja tiedotushanketta nimeltään Polku maaseutuyrittäjyyteen, jonka rahoitus tulee 100 % Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Pohjois-Savon Ely-keskuksen kautta. Hankkeen kohderyhmänä on maaseudulla yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat ja yritystoiminnan kehittämistä ja laajentamista harkitsevat yritykset ja henkilöt. Hanke toimii aiemman ProYritys-hankeen ja muualla toimivien Masva-hankkeiden tapaan antaen ensineuvontaa kaikissa yrittäjää askarruttavissa asioissa ja auttaa kehittämistarpeiden määrittämisessä. Hankkeen asiakkaille pyritään turvaamaan oikeanlainen asiantuntijapalvelu heidän tarpeisiinsa nähden. Hanke tukee yrittäjämyönteistä ilmapiiriä yhdessä muiden seudullisten yritystoimijoiden kanssa.

Yritysasiantuntija toimii alueella auttaen niin alkavaa kuin toimivaa yrittäjää löytämään ratkaisun tarpeisiisi. Ensitapaamisessa kartoitetaan kehittämistarpeet ja arvioidaan oikeat toimenpiteet. ProAgrian yritysasiantuntijat täydentävät elinkeinoasiamiesten ja muiden organisaatioiden yritysneuvojien verkostoa maaseutuelinkeinojen ja yritystoiminnan vahvalla tuntemuksella. Yritysasiantuntijoiden tavoitteena on maaseudun elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttävä kehittäminen yhdessä osana alueen muun elinkeinoelämän kehittämistä. Yritysasiantuntijat toimivat yhteistyössä kuntien, Ely-keskuksen, TE-toimistojen, Finnveran, neuvontaorganisaatioiden, oppilaitosten ja yksityisten yrityspalveluyritysten kanssa. ProAgria Pohjois-Savon asiantuntijoiden toiminta on osa valtakunnallista Yritys-Suomi- palvelukokonaisuutta ja he ovat mukana kehittämissä alueiden toimintatapoja.

Maksulliset syvällisemmät ProAgria Yritys-palvelut on myös saatavissa koko Pohjois-Savon ja Itä-Suomen alueella.  Palveluihin voi hakea huhtikuun loppuun mennessä Manner-Suomen maaseutuohjelmasta kehittämisavustusta 50-90 %. ProAgria Yritys- palvelut antaa käyttöösi eri alojen asiantuntijoita ratkaisemaan yrityksesi asioita ja ongelmia alueellisesti ja valtakunnallisesti.

ProAgria Yritys-palvelut on palvelukokonaisuus, joka koostuu juuri niistä palveluista, joita yrittäjä tarvitsee yrityksen eri elinkaaren vaiheissa, tavoitteiden toteuttamiseksi, kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Kysy lisää omasta ProAgriastasi.

Polku maaseutuyrittäjyyteen -hanke

Maksutonta apua alkaville ja tukea toimiville yrityksille, esimerkiksi yrityksen aloittamiseen ja kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä, liiketoiminta- ja investointisuunnitelmien laatimisessa, yritystukien hakemisessa, sopivan asiantuntijan löytämisessä.


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut