Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen

Hanke on päättynyt 31.12.2014

Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen hanke on ylimaakunnallinen viljeltyjen marjojen tuotannon kehittämishanke, jonka kesto on 26.4.2012–31.12.2014. Hanketta edelsi Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen –hanke, jota toteutettiin 2008-2012. Hankkeessa tuotetaan tietoa elinkeinolle ja alueen marjanviljelijöille lajikkeisiin ja viljelymenetelmiin keskittyvissä viljelykokeissa että viljelykokeiden tuloksiin perustuvissa talouslaskelmissa.

Pohjois-Suomi eli Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat ovat marjanviljelyn alituotantoaluetta ja alueella olisi tilaa nykyistä laajemmalle marjanviljelylle ja tiedolle pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvista viljelymenetelmistä ja lajikkeista. Edellisessä hankkeessa pystyttiin osoittamaan, että marjanviljely on Pohjois-Suomen alueella perinteistä maataloutta kannattavampi elinkeino. Mansikan, herukoiden ja vadelman viljelyssä pystytään saavuttamaan oikeilla lajikevalinnoilla ja viljelymenetelmillä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla yhtä hyviä satotasoja kuin Etelä-Suomessakin ja Lapissakin niiden viljely on vielä mahdollista.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa alueen nykyisten marjaviljelmien kannattavuutta ja kannustaa uusien marjaviljelmien perustamiseen tuomalla alueelle uusia, tehokkaita viljelymenetelmiä ja lajikkeita. Hankkeessa päälajeina ovat mansikka, vadelma ja mustaherukka, mutta toimenpiteitä suunnataan vähäisissä määrin myös muihin lajeihin.

Hankkeen hallinnoijana toimii MTT Kasvintuotannon tutkimus Sotkamo. Hankekokonaisuus toteutetaan Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa toimivien MTT:n yksiköiden, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen sekä ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Oulun puutarha-asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa syntyvän tiedon siirtämisessä panostetaan yhteistyöhön alueella toimivien ProAgrian yksiköiden kanssa.

Lisätietoja:
Liisa Pietikäinen, 0400 375 583, liisa.pietikainen@proagria.fi
Kirsti Voho, 0400 387 406, kirsti.voho@proagria.fi


Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut