Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA)

Tukea ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotantoon kehittämiseen

Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa, tukea ja yhteistyötä. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa neuvotaan pk-yrityksiä biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Hankkeen avulla pk-yritys löytää sopivan rahoituslähteen ravinnekiertohankkeelle, onnistuu laatimaan rahoituskelpoisen hakemuksen ja kehittämään liiketoimintaansa. 

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Tietoa jaetaan ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta. Hankkeessa neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, sparrataan hankesuunnitelmien laatimisessa ja autetaan yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Tavoitteena on edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä. Hankkeen avulla ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon uinuvia ideoita saadaan polkaistua vauhtiin kohti kestävää ruokajärjestelmää ja hiilineutraalia Suomea.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa

 • tiedotetaan ja neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, autetaan hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä 
 • tiedotetaan ja neuvotaan biomassojen prosessointimahdollisuuksista, biokaasun tuotannosta ja edistetään prosessointitekniikoiden kehittämistä
 • tiedotetaan tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
 • etsitään toimijoille ja alueille sopivia toimintamalleja, lannan prosessointivaihtoehtoja ja motivoidaan yhteistoimintaan
 • neuvotaan ravinne- ja energiatuotteiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa

Osallistuminen on maksutonta

Pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi, innovaatioiden synnyttämiseksi ja yhteistyökumppaneiden löytymiseksi järjestetään esimerkiksi työpajoja sekä ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa. 

Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Hankkeen toiminta on osallistujille maksutonta.

Onko sinulla ravinnekierrätysidea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua?

Ota yhteyttä Karoliina Aalto, hankekoordinaattori, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta energiatehokkaasti.fi.

MARIKA-hanke lyhyesti

Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.

Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.

Milloin? 31.12.2022 asti.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut