Luomua lisää Luomuneuvonnan kehittämishanke on kehittämissuunnitelmaan pohjautuva Luomua lisää kokonaisuuden osahanke. Hanke vastaa Laatuketjuhaun painopisteeseen edistetään luomuosaamisen vahvistumista erityisesti luomutuotantoon siirtymässä olevien, luomutuotantoa harjoittavien tuottajien ja luomuneuvojien osalta sekä kannustetaan yrittäjien verkostoitumista.

Hanke on yhteistyöhanke ProAgria Keskusten Liiton, ProAgria Keskusten ja MTT:n välillä ja sen toteutusaika on vuoden 2013 loppuun.

Hankkeen toimenpiteet

Uutena toimintatapana hankkeessa testataan tutkija-neuvoja –työparitoimintaa, jossa tutkijat ja neuvojat pitävät säännöllisesti yhteyttä ja etsivät ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka tulevat käytännön luomutuotannosta.

Mallin testauksessa aihealueet jaettiin neljään eri testiryhmään: kasvi-, märehtijä-, valkuaiskasvi- ja yksmahaisryhmät. Kasvi- ja märehtijäryhmissä valittiin aiheita, joita voitiin havainnoida tiloilla kasvukauden aikana. Muissa ryhmissä päädyttiin aineistoselvityksiin.

Rikkakasviryhmän ensimmäisiä tuloksia on nähtävänä www.proagria.fi –sivuilla kohdassa blogit. Vastaavasti märehtijäryhmän tuloksia esitellään maataloustieteen päivillä tammikuussa 2014. Kaikkien ryhmien tuloksia esitellään erilaisissa seminaareissa ja lehtikirjoituksissa jo syksyllä 2013, sekä neuvojapäivillä. Kevään 2014 aikana saatuja tuloksia testataan viljelijöiden kanssa. Aineistot tullaan tallentamaan nettisivuille, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä.

Tutkimustiedon odotetaan tulevan uuden toimintamallin kautta nopeammin viljelijöiden ja neuvonnan käyttöön kuin aiemmin. Mallin testauksessa on keskitytty materiaalien kokoamiseen sekä havaintokokeisiin hankkeen kestoajan vuoksi.

Uutta tietoa on hankittu ja välitetty viljelijöille myös lehtikirjoituksin ulkomaisista yhteistyötilaisuuksista, joita edustavat EAT- (Eurooppalaisten luomuneuvojien) yhteistyöpalaverit. Nämä palaverit ovat keskittyneet käsittelemään luomuvalkuaistuotantoa ja luomuvalkuaisen käyttöä kotieläinten ruokinnassa.

Kotimaan luomuvalkuaistuotantoa ja siihen liittyvää viljelijäyhteistyötä on aktivoitu Suomessa osallistumalla eri tilaisuuksiin, joissa on kerrottu viljelijäyhteistyön tärkeydestä luomuvalkuaistuotannossa ja sadon välityksessä. Näistä esimerkkinä mainittakoon Farmari maatalousnäyttely. Tilaisuuksissa on jaettu myös erilaisia aiheeseen liittyviä esitteitä.  Edellä mainitun lisäksi neuvojapalavereissa on paneuduttu erityisesti viljelijärenkaiden perustamiseen. Varsinainen viljelijärenkaiden kokoaminen toteutetaan aluehankkeilla.

Viljan markkinatilanteista on kirjoitettu katsauksia, jotka ovat nähtävissä www.agronet.fi ja www.vyr.fi -sivuilla. Luomunautasektorin hyvät käytännöt –opas julkaistiin kesäkuussa.

Kaiken kaikkiaan hanke on hyödyttänyt ja hyödyttää viljelijöitä kehittyneemmän tiedon välityksen vuoksi.

Hankeen rahoituksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju –rahoitus.

 

 


Jaa

Artikkelit

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut