Siemennystietojen taltioinnista saa jatkossa hyvityksen

14.04.2016
Tallennetut siemennystiedot näkyvät tuloksina tuotosseurannan kausiraportissa

Faba ja ProAgria kannustavat karjanomistajia tallentamaan tiedot kattavasti

Faba ja ProAgria haluavat kannustaa karjanomistajia tallentamaan tiedot kattavasti ajallaan neuvonnan tietokantaan. Oikea tieto on yrityksen päätöksenteon pohja.

- Oleellista on, että karjanomistajien hyödynnettävissä on laadukasta tietoa. Paikkaansa pitävä tieto auttaa tilan kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa, ja sitä kautta se on merkittävä kilpailuetu suomalaisille karjanomistajille, toteavat Faban hallituksen puheenjohtaja Tiina Mitikka ja ProAgria Keskusten Liiton hallituksen jäsen Merja Keisala.

- Tuotosseurantatiloilla käytössä olevien palveluiden ja ohjelmistojen tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi tuemme jatkossa tuotosseurantatiloja 0,49 euroa taltioitua aloitussiemennystä kohden, jatkaa Faban palvelujohtaja Marja Eskelinen.

Tuotosseuranta tuottaa monipuolista tietoa yrittäjille

Yrittäjälle analysoitua tietoa on saatavilla monipuolisten verkko-  ja asiantuntijapalveluiden kautta. Muun muassa Tuotosseurannan uudistuneiden raporttien avulla voi seurata tavoitteiden toteutumista jokaisen koelypsyn jälkeen ja FabaHELMI-hedelmällisyyspalvelu tarjoaa uusia hedelmällisyyden tunnuslukuja.

Tuotosseurantatiedon laatu on parantunut merkittävästi ajantasaisen seurannan luotua entistä suurempaa kiinnostusta tietoihin ja yrittäjien aktiivisuuden kasvettua. Tiedon luotettavuutta seurataan laatupisteiden avulla.

- Laadukas ja ajan tasainen tieto antaa oikean kuvan karjan tilanteesta ja auttaa tulosten aikaansaamisessa, Tuotosseurannasta vastaava kehityspäällikkö Sanna Nokka.

Varmista laadukkaat tiedot tekemällä sopimus

Jatkossakin siemennys- tai astutustietojen tallennuksesta tehdään sopimus Faban kanssa, ja karjanomistaja valitsee haluamansa palvelupaketin. Faba laskuttaa valitun palvelupaketin hinnastonsa mukaisesti ja hyvittää laskutuskauden lopussa tuotosseurantatiloille pienimmän eli mikropaketin osuuden 0,49 euroa/tallennettu aloitussiemennys. Faban siemennyspalveluita käyttäville tuotosseuranta-asiakkaille hyvitetään vastaava osuus siemennysmaksusta.

Lähes kaikki tilasiemennyksiä ja astutuksia ilmoittavat tuotosseurantatilat ovat helmi-maaliskuun aikana tehneet sopimuksen tietojen tallentamisesta ja säilyttämisestä. Sopimuksen tehneiltä asiakkailta uudistus ei vaadi toimenpiteitä, vaan maksu palautetaan automaattisesti vuoden lopussa.

Lisätietoja antavat:

Palvelujohtaja Marja Eskelinen, Faba, puh. 040 311 5100, marja.eskelinen@faba.fi

Tuotosseurannasta vastaava kehityspäällikkö Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto,

puh. 020 747 2456, sanna.nokka@proagria.fi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.