ProAgria tähtää uudistuvaan osaamiseen ja asiakkaan kannalta toimiviin palveluihin ja rakenteeseen

19.11.2013

ProAgria keskuksissa ja ProAgria Keskusten Liitossa on tehty vahva panostus palvelun ja toiminnan uudistamiseksi kuluneen vuoden aikana. Kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että monipuolistuva asiakaskunta saa hyvän asiantuntijapalvelun. – Olemme erityisesti keskittyneet osaamisemme kehittämiseen, palvelujen rakenteellisiin muutoksiin sekä uusiin palveluihin. Näiden muutosten odotamme näkyvän nopeasti asiakkaillamme. Henkisesti olemme siirtyneet neuvojasta asiantuntijaksi. Taustalla olemme tehneet mittavan määrän uudistuksia aina rakenteesta lähtien, kuvaa muutosta ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Jouko Setälä.

Osaaminen ja asiantuntijaroolit oikealle tasolle

Yhdeksi osaksi uudistumista on nostettu yhteinen ennakoiva osaamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintamalli, jossa painottuu jatkuva toimintaympäristön ja asiakkaiden palvelutarpeen muutoksen analysointi, tulevaisuudessa tarvittavan osaajarakenteen sekä osaamisen määrän ja laadun arvioiminen, peilaus nykytilaan ja tarvittavien muutostoimenpiteiden nimeäminen ja toteuttaminen. Olennaista on asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen, asiantuntijaroolien ja erityisasiantuntijuuden syventäminen ja asiantuntijoiden yhteistyön vahvistaminen.

Osaamisen kehittämisen yhdeksi työvälineeksi on otettu ProAgrian Uramatriisi, joka on selkeyttänyt urakehitysmahdollisuuksia, tavoitteiden asettamista ja henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Tavoitteena on asiakkaan tarpeisiin vastaava asiantuntijuus.

Rakenne muuttuu ja asiantuntijat verkostoituvat

Rakennemuutoksen keskeisinä elementteinä on toteutettu organisaatioiden yhdistymisiä, asiakaslähtöisten palveluryhmien muodostaminen sekä asiakasvastaava toiminnan käynnistäminen. Kaikkien näiden toimenpiteiden käynnistävä tekijä on ollut asiakkaan menestyminen ja asiakaspalvelun parantaminen.

Uusina organisaatioina aloitti vuoden alusta ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi, jotka molemmat ovat muodostuneet useimpien ProAgria Keskusten yhdistymisestä muodostaen laajempia asiakaspalvelualuekokonaisuuksia.

Sisäisenä organisointina on toteutettu asiakaslähtöisten palveluryhmien muodostaminen. Tavoitteena on varmistaa entistä syvempi asiantuntijuus sekä asiantuntijoiden välinen yhteistyö. Asiakasvastaava toimintatapa käynnistyy parhaillaan koko maassa. Asiakasvastaava varmistaa asiakkaalle yrityskokonaisuuden hahmottamisen ja tavoitteiden saavuttamisen asiantuntijapalveluiden avulla.

Erityisesti myös yrityksille suunnattuihin palveluihin on panostettu. Huippuosaajia on koulutettu maito-, kasvi- ja luomusektoreille. Heidän keskeisiä tehtäviä on ollut keskittyä vaativiin asiakastehtäviin koko valtakunnassa. Palaute asiakkailta on ollut positiivista ja huippuosaajien uudet toimintatavat esimerkiksi nettipalaverit on otettu hyvin vastaan.

Uudet palvelut helpottamaan yrittäjien arkea

Uusina palveluina on asiakkaille tuotu vuoden aikana yhä enemmän tulosten analysointiin keskittyvä tilipalvelu, lehmien ruokinnan ohjaus, osana käytännön johtamista navetan prosesseja kuvaavat työmallit ja varsinaiset johtamisvalmennukset. Asiakkaiden palaute uusista palveluista on ollut positiivista ja hyödyt ovat olleet konkreettisia ja tuloksellisia. Tulossa olevia palveluja ovat BM- ja pienryhmätoiminta, uudistettu maidontuotannon tuotosseuranta, Investointipalvelut, eläinten hedelmällisyyspalvelut ja kasvukauden aikana tehtävät kasvustokäynnit.

Sähköiset palvelut tuovat uusia toimintatapoja ja tehokkuutta uudella tavalla

Panostus sähköisiin palveluihin ja toimintatapoihin on ollut merkittävää. Nettipalaverit asiakkaiden kanssa on ollut asiakkaiden kannalta hyvin vastaanotettu toimintatapa, samoin mm. nettiseminaarit ja sähköiset osallistumiset niihin. Nettipalaverit ovat myös tuoneet tehokkuutta asiakaspalveluun sekä sisäisiin toimintoihin. Laajimmillaan verkkopalveluihin panostus näkyy maitosektorissa. Eri ohjelmiin liittyvät webversiot tulevat myös muuttamaan asiakaspalvelua mm. viljelysuunnittelussa ja talouspalvelujen tekemisessä esimerkiksi tilipalvelujen osalta. Myös nettisivustojen uudistus on parantanut asiantuntijapalvelujen sisältöä ja niistä saatavaa hyötyä. Sähköisten palvelujen kehitystyö on yksi keskeinen painopistealue jatkossakin.

Lisätiedot, mediatilaisuudessa mukana olleet:

ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja, juha.korkeaoja@gmail.com, 050 5113 053

ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Jouko Setälä, jouko.setala@proagria.fi, 040 563 2406

ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Lassi Uotila, lassi.uotila@proagria.fi, 0400 604 302

ProAgria Pohjois-Savon toimitusjohtaja Katri Kostamo, katri.kostamo@proagria.fi,  043 825 1218

ProAgria Keskusten Liiton HR-johtaja Leena Ilvesluoto, leena.ilvesluoto@proagria.fi,040 673 4636

ProAgria Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, suvi.anttila@proagria.fi, 040 560 8551
 

ProAgria Keskusten muut johtajat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, toimitusjohtaja Antti Siljamäki, antti.siljamaki@proagria.fi, 0400 365 997 

ProAgria Etelä-Savo, toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo, heikki.pahkasalo@proagria.fi, 040 583 4890 

ProAgria Kainuu, toimitusjohtaja Osmo Tiikkanen, osmo.tiikkanen@proagria.fi, 0400 286 786 

ProAgria Keski-Pohjanmaa, toimitusjohtaja Ritva-Liisa Nisula, ritva-liisa.nisula@proagria.fi, 040 5849 550 

ProAgria Keski-Suomi, toimitusjohtaja Vesa Laitinen, vesa.laitinen@proagria.fi, 0400 547 816 

ProAgria Lappi, toimitusjohtaja Simo Alaruikka, simo.alaruikka@proagria.fi, 0400 395 953 

ProAgria Länsi-Suomi, toimitusjohtaja Timo Junnila, timo.junnila@proagria.fi, 0500 665 918 

ProAgria Oulu, toimitusjohtaja, Vesa Nuolioja, vesa.nuolioja@proagria.fi, 040 540 4112 

ProAgria Pohjois-Karjala, toimitusjohtaja Eero Parviainen, eero.parviainen@proagria.fi, 040 301 2435
 

ProAgrian kanavat:

www.proagria.fi

www.facebook.com/ProAgria

www.Twitter.com/ProAgria

www.youtube.com/proagriavideot

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.