Perunan hyvät viljelytekniset käytännöt vähentävät kasvintuhoojariskejä

18.02.2015

ProAgria Keskusten Liiton koordinoiman peruna-alan asiantuntijaryhmä kokosi perunan hyvät kasvinterveydelliset viljelytavat ohjeistoksi ja oppaaksi. Asiantuntijaryhmä koosti suositeltavat käytännöt ja menetelmät. Ohjeistuksessa otettiin huomioon siemenperunan hankinnan, viljelykierron ja -tekniikan, tuotannon hygienian, sadon käsittelyn, käytettävien yhteiskoneiden ja -laitteiden sekä perunajätteiden ja jätevesien käsittelyn käytännöt. Asiantuntijaryhmän muodostivat Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, Perunantutkimuslaitoksen, Eviran, Kasvinsuojeluseuran ja ProAgrian peruna-asiantuntijat.

Perunan hyvä kasvinterveys viljelijän vastuulla

Perunan hyvä kasvinterveys on entistä enemmän viljelijän vastuulla, koska vaarallisten kasvintuhoojien aiheuttamia tuhoja tai torjunnan kustannuksia ei enää pääsääntöisesti korvata valtion varoista. Taloudellisimmat keinot vaarallisten kasvintuhoojien hallintaan ovat riskien huomioon ottaminen ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet.

Perunantuotannon suurimmat riskikohdat arvioitiin kasvinterveyden kannalta ja tehtiin ehdotukset suositeltavista kasvinterveyttä tukevista menetelmistä perunantuotantoon. Ohjeistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siemenperunan vastaanottamiseen ja idätykseen tiloilla, jätemullan käsittelyyn ja perunan varastoinnin eri vaiheisiin. Lisäksi tuotettiin uutta tietoa sekä koottiin ja päivitettiin olemassa olevaa tietoa integroidun kasvinsuojelun (IPM) menetelmistä perunan tuotannossa. Tavoitteena oli vähentää kasvintuhoojien leviämistä sekä kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia mahdollisia ympäristöllisiä, työsuojelullisia ja tuoteturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Lähtökohtana terve ja hyvälaatuinen siemenperuna

Miltei kaikki perunan taudit voivat levitä siemenen välityksellä. Siemenperunan kunnon varmistaminen onkin tärkeää sekä sertifioidun että tilalla lisätyn oman siemenen käytössä. Siemenperunan tullessa tilalle viljelijän on varmistettava, että siemen vastaa tilausta. Usein siemenperunan käsittelyyn ennen istutusta ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaan siemenperuna saattaa seistä pitkiä aikoja kuljetussäkeissä. Vaarana on siemenperunan laadun merkittävä heikkeneminen. Oppaassa kehotetaan siirtämään siemenperunat idätyslaatikoihin, jos niitä säilytetään pidemmän aikaa tilalla ennen istutusta.

Uusin tieto mukaan viljelyohjeisiin

Oppaassa uudistettiin perunan varsiston hävitykseen, perunan riviväleihin perunaruton hallinnan kannalta, perunan varastointiin ja jäteperunan käsittelyn ohjeistusta. Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi varsiston hävitystä ei pitäisi käyttää siemenperunan koon säätelijänä. Perunan pitää antaa tuleentua luonnostaan, jolloin myös sen säilyvyys varastossa paranee. Perunaruton hallinnassa rivivälillä ei ole todettu olevan suurta merkitystä eli se ei merkittävästi lisää kasvuston ilmavuutta ja siten ehkäise ruton leviämistä. Varastoinnissa on kiinnitettävä huomiota kunnolliseen alkukuivaukseen sekä lämpötilan asteittaiseen alentamiseen varastointikauden aikana ottaen huomioon ulkolämpötila. Jäteperuna voi toimia merkittävänä tautien lähteenä seuraavalle kasville, joten sen hävittäminen on tehtävä oikein. Varminta on toimittaa jäteperunat ja -multa jäteyhtiön kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi, pois tilalta ja peltojen lähettyviltä.

Oppaaseen koostettiin uusimpia tutkimustuloksia hyödyntäen kolme erilaista kasvitautitaulukkoa. Ne toimivat nopeana apuna viljelijöiden tarkistaessa tautien ominaisuuksia ja leviämisteitä. Taulukoista voi helposti katsoa, mitkä taudit voivat levitä siemenperunan mukana tai kuinka kauan ne säilyvät maassa. Yksi taulukoista ohjeistaa sopivien perunan välikasvien valintaa tautipaineen vähentämiseksi. Oppaan lopussa on 10 kohdan tsekkilista terveen perunan tuottamiseksi.

Opas on peruna-alan yhteinen näkemys

Asiantuntijaryhmään saatiin mukaan kaikki keskeiset peruna-alan toimijat työryhmätyöskentelyn, työpajatyöskentelyn tai haastattelujen kautta. Opas ohjeineen on siis tehty laajassa yhteistyössä tutkimuksen, viranomaisten, neuvonnan, viljelijöiden ja perunayritysten välillä. Lopputavoitteena on saada ohjeisto laajasti käyttöön koko perunan tuotantoketjussa. Ohjeisto julkaistiin Tuottava Peruna -lehden 4/14 liitteenä. Ohjeisto on saatavilla eri perunatilaisuuksissa sekä sähköisessä muodossa osoitteessa:

www.proagria.fi/www/nettilehdet/terve_peruna/

Hanketta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Juhani Rahko ProAgria Keskusten Liitto, p. 043 825 0103, juhani.rahko@proagria.fi;

palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto p. 020 747 24 77, sari.peltonen@proagria.fi;

ylitarkastaja Atro Virtanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 029530 5047, atro.virtanen@evira.fi,

johtaja Jussi Tuomisto, Perunantutkimuslaitos Petla, 040 4507200 jussi.tuomisto@petla.fi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.