Maitotilojen investointien tueksi vakuussäätiö Pohjois-Karjalassa

23.04.2014

Maitotilojen investointien tueksi perustettava vakuussäätiö toteutuu Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan kunnat ovat panostamassa vahvasti maidontuotannon kehittämiseen maakunnassa.  Ainutlaatuinen vakuussäätiö syntyy maitotilojen investointien tueksi Joensuun seudulle. Säätiö syntyy pitkän yhteisen valmistelutyön tuloksena. Säätiön perustavat Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä    Juuan, Kontiolahden, Liperin ja Povijärven kunnat. Myöhemmin myös muiden kuntien on mahdollista tulla mukaan vakuussäätiöön. Tavoitteena on saada uusia investointeja maidontuotantoon lähellä Joensuun Valion tehdasta. Joensuun tehdas käyttää maitoa jalostukseen noin 200 milj litraa ja Pohjois-Karjalan maidontuotanto on 135 milj litraa. Maidontuotannon lisäämiseen on hyvät luontaiset edellytykset. Vakuussäätiön perustaminen on yksi myönteinen signaali kuntien kokonaisvaltaisesta elinkeinojen kehittämisestä.

22.4.  Joensuussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen painotti että olemme tekemisissä tulevaisuuden alan kanssa ja kyseinen vakuussäätiö antaa lisämahdollisuuksia investointien toteuttamiseen.
Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen tukee voimakkaasti vakuussäätiö asiaa ja pitää tärkeänä että maatilayritykset ovat samalla viivalla vakuuksien kanssa kuin esimerkiksi teollisuusyritykset.
Antero Stedt,  ProAgria Pohjois-Karjalan investointiasiantuntija valotti lupahakemuskäytäntöjä ja vakuussäätiön toimintaa. Vakuussäätiön toiminnalle haettiin lupaa EU-komissiosta. Valtiontuki-ilmoituksesta käytiin pitkälliset neuvottelut komission ja Maa- ja metsätalousministeriön välillä. Valmisteluprosessiin viimevaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa muun julkisen tahon kuin valtion myöntämät takaukset investointiluottoihin sallitaan seuraavalla ohjelmakaudella.  Asia on nyt sisällytetty Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020.
Vakuussäätiö perustetaan syksyllä 2014 ja toiminta voidaan aloittaa vuoden 2015 aikana ohjelmakauden käynnistyessäSäätiö toimii niiden kuntien alueella, jotka ovat tehneet takaussitoumuksen säätiön kanssa. Säätiö voi taata investointiluottoja 100000-500000 € edestä yritystä kohden. Säätiön hallitus käsittelee ja tekee päätöksen takauksen myöntämisestä navettainvestoijille.  Navettainvestointien koko on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi. 150 lehmän navetta maksaa valinnoista riippuen 1,5–2,5 milj €.
Vakuussäätiön takaus soveltuu parhaiten yli 100 lehmän navettainvestointeihin. Maakunnassa on käyty läpi viimevuosien aikana 20 pienryhmä, joissa on pohdittu useamman tilan yhteistä mahdollisuutta investoida navetta. Peltoresurssien saaminen rehutuotantoalaksi on näin helpompi useamman tilan yhteistyönä. Näihin investointeihin vakuussäätiön myöntämällä 100000 -500000 € vakuudella on iso myönteinen vaikutus.

Valmistelussa on ollut mukana laaja yhteistyöverkosto: Kaupunkien ja Kuntien edustajat, Joensuun seudun maaseutupalvelujen yksikkö, Josek Oy, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Toimitilayhtiöt, Pankit, Osuuskunta ItäMaito, MTK-Pohjois-Karjala, Maidontuottajat, Asianajotoimisto Simonen&Savolainen ja Jaanu Consulting Oy.

Lisätietoja:  
Antero Stedt
ProAgria Pohjois-Karjala
investointiasiantuntija
p. 040 301 2459
antero.stedt@proagraia.fi

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.