Luomusianlihan tuottajia tarvitaan lisää

26.05.2016

Luomusianlihan kulutus kasvaa ja luomuliha myy aiempaa paremmin vähittäiskaupoissa, joissa myyntivolyymit ovat saattaneet lisääntyä lähes 30 %. Luomukulutuksen kärkialue on pääkaupunkisedulla, mutta myynti lisääntyy nykyisin kaikkialla Suomessa.

Luomulihan lisääntyneen menekin taustalla kysyntää kasvattaa tarjonnan monipuolistuminen ja kuluttajien luomutietämyksen lisääntyminen. Uudet tuotelanseeraukset ovat osaltaan kasvattaneet luomulihan kulutusta joskin luomueineksiin ja jalosteisiin tarvitaan lisää luomusianlihaa.

Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen

Luomuelintarvikeketjun tavoitteena on, että luomusianlihan tarjonta kasvaa kysynnän tahdissa. Tuotanto on edelleen vähäistä ja luomusikatiloja on vain 11 kpl vuoden 2016 alussa. Määrä on pysynyt lähes samana viime vuosien ajan. Sikatalouteen tulisikin saada tulevaisuudessa siirtymään 6-8 uutta sikatilaa vuodessa, jotta kysyntä ja tarjonta pysyisivät tasapainossa. Tuottajien kannalta on keskeistä, että tuotanto saadaan kannattavaksi siten, että myös lopputuotteiden hinta on kuluttajille kestävä.

Tilojen kannattavuuteen vaikuttaa oleellisesti rehuntuotanto. Yksimahaisten ruokinnassa vaaditaan 31.12.2017 lähtien 100 % luomurehua. Kannattavuuden lisäämiseksi nykyisten luomusianlihantuottajien on tarpeen selvittää mahdollisuudet tilakohtaiseen valkuaisrehun tuotantoon. Tuolloin hyödynnetään olemassa olevia koneketjuja sekä yhteistyö lähialueen tuottajien kanssa. Luomusianlihantuotannon laajenemisen haasteina ovat taloudellisen ruokinnan lisäksi porsaiden puute ja tiinehtyvyys.

Tuotantoa tarvitaan lisää

ProAgriassa lähdetään aktivoimaan uusia luomusianlihantuottajia ja tukemaan olemassa olevia luomusikatiloja, jotta he lisäisivät tuotantoaan kannattavasti.  Aktivointia ja tukemista tehdään järjestämällä luomusianlihantuotannosta kiinnostuneille tiloille erilaisia tilaisuuksia sekä pienryhmätoimintaa. Edellä mainitun lisäksi selvitetään nykyisten luomusikatilojen hyviä käytäntöjä ja haasteita, sekä kartoitetaan valkuaisrehuja koskevan lainsäädäntömuutoksen tilakohtaiset ja taloudelliset vaikutukset. Toiminnan vauhdittamiseksi kiinnostuneille tiloille tarjotaan Neuvo 2020 -luomupalveluja ja laaditaan uusille luomusianlihantuottajille lyhyet toimintaohjeet luomusianlihantuotantoon siirtymiseksi. Aktivointi –ja tukitoimia tukee Maa- ja metsätalousministeriö.

Jos olet kiinnostunut luomusianlihantuotannosta ja sen lisäämisestä, ilmoittaudu asiantuntijoillemme. Kun uusia tuottajia on riittävästi järjestämme syksyllä 2016 uusille tuottajille luomuperuskurssin, johon voit jo nyt ilmoittautua

Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi p. 0400 719 413  anne.johansson@proagria.fi
Essi Tarsia, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 043 826 6769 essi.tarsia@proagria.fi
Erkki Vihonen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa p. 040 678 7689 erkki.vihonen@proagria.fi
Ulla-Maija Leskinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa p. 040 504 5591 uma.leskinen@gmail.com

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.