Eläinsuojelulain uudistustyöhön tarvitaan lisää resursseja

30.09.2013

Tuotanto- sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on 16.9.2013 antanutEduskunnan puhemiehelle kannanoton: Eläinsuojelulain uudistustyöhön tarvitaan lisää resursseja.

Tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat toivovat, että eläinsuojelulain uudistustyöhön varataan riittävät henkilöresurssit. ProAgria tukee tätä kannanottoa.

Neuvottelukunnat ovat huolissaan eläinsuojelulain uudistustyön etenemisestä. Hallituksen esityksen uudeksi eläinsuojelulaiksi odotetaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuitenkin säädösvalmistelussa on tähän mennessä käsitelty vasta alkupykäliä. Maa- ja metsätalousministeriön resurssit työhön ovat vähäiset. Lakiuudistusta valmistelevat virkamiehet tekevät työtä oman toimensa ohella, vaikka työ vaatisi täysipäiväistä paneutumista. Työn aikana ratkaistaan myös suuria eläinten hyvinvointiin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Kaikkien etu on, että säädösvalmistelu tehdään riittävän laaja-alaisesti ja huolellisesti ja että laki valmistuu aikataulussa. Laadukkaan säädösvalmistelun edellytyksenä ovat riittävät resurssit.

Helsingissä 16.9.2013

Ystävällisin terveisin

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta
Olli Peltoniemi, professori     
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjohtaja

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta
Risto Rydman, oikeustieteen kandidaatti
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:

Sanna Nokka, palveluryhmäpäällikkö
020 747 2456, sanna.nokka@proagria.fi
ProAgria Keskusten Liitto

EHK-Eläinten hyvinvointikeskus

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.